Granskning

Vaccinskeptiker sprider obelagda påståenden om dödsfall

29 January 2021  |  |

Det pågår hela tiden en hel del ryktesspridning om coronaviruset och vaccinerna i sociala medier – ett vanligt ämne är biverkningar.

Foto: Pixabay/skärmdump

Ett Facebook-inlägg som fått viss spridning i veckan handlar om just det. Så här inleds det:

Av sprutan, i Sverige: Inrapporterat hittills 292 biverkningar, varav 87 allvarliga, varav 23 DÖDSFALL.

Fruktansvärt tragiskt, men inte så förvånande kanske, då flera människor dog redan i Pfizers tester.. Ändå godkände man detta för användning, och fortsätter man använda det trots att folk dör kontinuerligt, sedan första dagarna man började dela ut sprutan.

En spruta, som inte bevisats ens stoppa smitta.

Inlägget har hittills fått lite drygt 1 000 interaktioner. Samma sorts synpunkter kan hittas i flera andra inlägg och kommentarer, och när den högerextrema sajten Fria tider skrev om Läkemedelsverkets rapporter om möjliga biverkningar användes rubrikord som “vaccindödsfall”.

Från en Fria tider-artikel 20 januari.

Läkemedelsverket rapporterar löpande om biverkningar och nu ligger antalet dödsfall högre, men vid tillfället som Facebook-inlägget skrevs så var det 23.

Så hade 23 personer då dött av vaccinationen i Sverige?

– Vi går igenom och granskar alla inkomna rapporter om misstänkta biverkningar och ser inga indikationer på att det skulle finnas ett orsakssamband mellan inrapporterade dödsfall och vaccinen, säger Veronica Arthurson, enhetschef för läkemedelssäkerhet på Läkemedelsverket.

Kommentar på Facebook.

Det rör sig om äldre människor med olika grundsjukdomar, säger hon.

– Det är viktigt att komma ihåg att det hela tiden inträffar ett antal dödsfall i befolkningen, inte minst bland äldre människor, som inte har något samband med läkemedel och vaccin.

I dag kom även besked från Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) att man inte hittat någon koppling mellan Pfizer/Biontechs vaccin och dödsfall.

I Norge valde man tidigare i januari att justera råden kring vaccinering för de allra äldsta och man lyfte specifikt fram 13 dödsfall som skett efter vaccination.

– Det ser ut som att några av dessa patienterna får såpass kraftiga biverkningar i form av feber och sjukdomskänsla att det kan göra en väldigt allvarlig sjukdom värre, som eventuellt kan leda till dödsfall, sade Steinar Madsen vid norska Läkemedelsverket till norska NRK.

Detta fick stor internationell uppmärksamhet.

Myndigheterna i Norge påpekade redan då att det inte var klarlagt om fallen hängde ihop med vaccinet och 19 januari gick norska folkhälsomyndigheten FHI ut med samma besked, att man inte ännu vet huruvida det funnits en koppling.

Till de norska faktagranskarna Faktisk.no sade norska Läkemedelsverket att de upplevt att information om de här dödsfallen tagits ur sitt sammanhang och att vissa översättningar har lett till att onyanserade och i vissa fall felaktiga påståenden fått spridning.

I Sverige har man hela tiden sagt att man inte kommer att ändra direktiven.

– Det finns ett antal kända, vanliga biverkningar för de här vaccinerna som är listade i bland annat bipacksedeln. Att bedöma huruvida en patient är tillräckligt frisk för att klara sådana förväntade biverkningar i samband med vaccination är något som sjukvården har stor kompetens och erfarenhet av att göra, inte minst från de årliga influensavaccinationerna, säger Veronica Arthurson på Läkemedelsverket till Källkritikbyrån.

Här kan du läsa om de förväntade biverkningarna för Pfizer/Biontechs vaccin.

Inlägget på Facebook.

Mannen som skrivit Facebook-inlägget om dödsfall och vaccinet skriver att “flera människor dog redan i Pfizers tester”. Vi frågar Läkemedelsverket om det fanns dödsfall som kunde knytas till vaccinet i Pfizers tester.

– Nej, svarar Veronica Arthurson.

Det är oklart vilka dödsfall mannen menar, men till exempel så har nyhetsbyrån Reuters faktagranskare gått igenom påståenden om personer som avlidit under Pfizers vaccinförsök. Sex försöksdeltagare avled under Pfizers försök med 44 000 deltagare, varav två fick vaccinet och fyra placebo. De två dödsfallen i vaccingruppen har inte kopplats till vaccinet, skriver Reuters.

En av inläggsförfattarens kommentarer i tråden.

Det har genom vaccinernas historia ofta förekommit missförstånd kring skillnaden mellan inrapporterade misstänkta biverkningar och faktiska fastslagna biverkningar.

Det finns databanker där människors rapporter om möjliga biverkningar samlas in, till exempel VAERS i USA. Det står för Vaccine Adverse Event Reporting System, ungefär “inrapporteringssystemet för ofördelaktiga effekter av vaccin” och sköts av det amerikanska smittskyddsinstitutet CDC.

Vem som helst kan rapportera in reaktioner till VAERS, inklusive så klart vaccinmottagaren själv, men läkare och vårdpersonal uppmanas att göra det när de stöter på misstänkta fall. Detsamma gäller i Sverige.

Det är välkänt att det är en stor underrapportering av biverkningar.

De här registren över inrapporterade fall blir ibland felaktigt tolkade som register över faktiskt fastslagna vaccinskador eller dödsfall till följd av vaccinen.

Kommentar på Facebook.

Källkritikbyrån skrev i december om en kvinna i USA som fått obehagliga fotsår efter att ha deltagit i vaccintester, men det visade sig att kvinnan befunnit sig i testgruppen som inte fick själva vaccinet utan bara placebo.

I diskussionerna på nätet är en del helt övertygade om att vaccinet är del i en illvillig plan att skada människor.

Kommentar på Facebook.

Andra menar att man nog måste räkna med möjligheten att vaccinet inte kommer att hejda människor från att dö i allmänhet.

Kommentar på Facebook.

Mannen bakom inlägget noterar också att vaccinet inte stoppar smitta. I dag pratade professorn och vaccinforskaren Matti Sällberg i P1 Morgon om det:

– När man fått sina två doser av det här vaccinet så är man skyddad mot sjukdomen, men det innebär faktiskt inte att man är helt skyddad mot att bli infekterad. Man kan fortfarande få viruset och ha det under en väldigt kort tid, men man blir inte sjuk. Man kan få väldigt lindriga symtom, man ska inte bli allvarligt sjuk och man ska definitivt inte hamna på sjukhus.

Matti Sällberg poängterar också att man i ett sånt här fall skulle vara mycket mindre smittsam än om man inte tagit vaccinet.

– Vi talar tusenfalt, kanske mer.

Fullt vaccinskydd beräknas uppnås sju dagar efter den andra dosen.

Har du tips om andra saker du vill att vi ska granska så hör av dig!


Vill du stödja oss? Vi tror att det finns ett intresse av att främja faktagranskande journalistik i samhället. Så här gör du:

Företag eller organisationer kan till exempel köpa ett sponsorspaket eller adoptera föreläsningar på vår gratislista.

Som privatperson kan du swisha en donation till vårt företagsnummer 123 144 84 30 eller tipsa din chef om att det går att sponsra Källkritikbyrån.

Vill du ha mer information om detta, hör av dig till kontakt@kallkritikbyran.se.