Granskning

Svenskt barnafödande tas upp i vaccindesinformation

6 December 2022  |  |

“Hjärtskärande” och “a smoking gun” – så låter det i ett videoklipp om att barnafödandet sjunkit i Sverige. Videons upphovsman menar att det beror på biverkningar av vaccinerna mot covid-19 – men utelämnar forskarnas faktiska slutsatser.

Videon på Rumble.

Klippet publicerades i början av november på videotjänster som Rumble och Bitchute och har delats i svenska Facebook-grupper. I filmen talar en man om “en enorm attack” mot den tyska och svenska befolkningens fertilitet och visar med grafer upp hur årets födseltal är lägre i båda länderna än under de fyra föregående åren.

Mannen hänvisar till en rapport från institutet för befolkningsstudier i Tyskland och lyfter fram hur nedgången i antal födslar kopplas till starten av vaccineringen i de båda länderna, vilket det mycket riktigt står i rapporten. En svensk forskare, Gunnar Andersson, är medförfattare till rapporten och Källkritikbyrån har tagit kontakt med honom.

– Under pandemin gavs mer möjligheter för hemarbete för (vissa delar av) befolkningen. Det ledde till att många par som redan var igång med att skaffa barn då skyndade på med att skaffa ett andra eller tredje barn, vilket ledde till högre nivåer på barnafödandet än förväntat under pandemin innan vaccineringarna drog igång, säger Gunnar Andersson, som är professor i demografi och föreståndare för Stockholms universitets demografiska avdelning.

Babyboomen i pandemins inledning har det rapporterats om och forskats på.

Men vad hände sen då?

– När vaccineringarna drog igång signalerades att pandemisituationen var på upphällning och just den fruktsamhetshöjande effekten tog slut. Därmed blev det en nedgång i barnafödandet. En del andra personer som var i färd att skaffa barn oroade sig för eventuella vaccineffekter och tog det säkra före det osäkra med att passa på att först vaccinera sig och skjuta upp sitt beslut om att skaffa barn.

I somras rapporterades det om den här nedgången, här exempelvis från Statistiska centralbyrån (SCB).

Hur blir fortsättningen?

– Om den effekten var stark så kan vi nog vänta oss en viss återhämtning av fruktsamhetsnivån senare under innevarande år. Men, en negativ underliggande trend som verkat under närmare tio år ligger fortsatt kvar så det återstår att se hur det blir med den återhämtningen, säger Gunnar Andersson.

Kommentar på Facebook.

Hur kommer det sig att ni inte dragit slutsatsen att det har att göra med någon slags medicinsk effekt av själva vaccinerna?

– Att den tolkningen inte kommer högt upp beror på att förändringar i barnafödandet i allmänhet nästan uteslutande beror på mer socialt kopplade beteendeförändringar, och i väldigt liten utsträckning på biologiska eller medicinska faktorer. I det här fallet kan förändringarna kopplas logiskt samman med andra underliggande beteendeförändringar. Om det hade varit mer direkta medicinska effekter inblandade så hade det inte kunnat att undgås att upptäckas av medicinsk forskning, med data om missfall och annat. Medicinsk forskning är ju ett område som har stora resurser till sitt förfogande, både i Sverige och internationellt.

Allt det här framgår också tydligt i rapporten, men mannen i videon verkar inte ha tagit till sig det – eller väljer att inte presentera den delen med avsikt. Han uttrycker förvåning över att en samhällsinstution “erkänner” att det finns en stark koppling till coronavaccinerna.

Delning av videon på Twitter.

– So, another massive smoking gun, as if we don’t have enough already, säger mannen i videon.

En “smoking gun” är ett uttryck för ett obestridligt inkriminerande bevis.

På slutet av videon lovar mannen att fortsätta gräva och försöka ge rättvisa till “alla bebisar som inte fick lov att födas” på grund av “dessa massmördande galningar som för krig mot mänskligheten”.

Mannen har inte fått stor spridning av videon, men samma typ av påståenden har spridits internationellt under sommaren och hösten, bland annat av twittraren “PeterSweden”.

Inlägg på Twitter från kontot PeterSweden.

Vad säger den medicinska forskningen? Beror en nedgång i antalet födda barn på själva innehållet i vaccinet?

– Nej, det finns inte vetenskapliga studier som visar att mRNA-vaccin skulle orsaka brist på fertilitet. Det var tidigt några rykten kring detta att det påvisas i möss, men det finns inga solida data kring detta, säger Karin Loré, professor i vaccinimmunologi vid Karolinska institutet i Stockholm.

Samma sak säger Ebba Hallberg, chef på enheten för läkemedelssäkerhet på Läkemedelsverket.

– Mot bakgrund av tillgänglig data finns inga bevis som tyder på att vaccinerna mot covid-19 har någon inverkan på reproduktion och fertilitet.

Under pandemins gång har det cirkulerat ett stort antal felaktiga eller missvisande påståenden om covid-19 och vaccinerna – Källkritikbyrån har tidigare gjort en sammanställning av dessa, som du hittar här!


Har du tips på saker som du vill att vi ska skriva om så hör av dig!