Granskning

Svenskar varnar varandra för corona-app i USA

25 May 2020  |  |

Appen Healthy together i USA och ett svenskt inlägg om den. Foto: Twenty Inc/Facebook

Ett delat inlägg sprids just nu där svenska Facebook-användare meddelar att de vill bli borttagna från kontaktlistor om deras vänner tänkt installera smittspårningsappen Healthy together. Syftet med markeringen är för att slippa bli tvångsspårade.

“Som jag förstår det kommer alla dina kontakter att vara kända såväl som dina kontakters kontakter. Allt kommer att göras utan föregående samtycke eller kunskap, så räkna ut mig”, står det i inlägget.

Men appen fungerar inte som de tror och är framtagen i USA för att hjälpa till att smittspåra i delstaten Utah.

Så här lyder inlägget i sin helhet:

Till alla mina kontakter som tänker installera den här nya COVID-19-app-appen “HealthyTogether” …. VÄLJ RADERA MIG och min familj från din telefonkontaktlista, Instagram och Facebook FÖRE du installerar den här appen på din smartphone.

Du har inte mitt samtycke till att använda mitt telefonnummer i samband med din app för att identifiera, spåra, spåra eller hitta min familj / vänner.

Som jag förstår det kommer alla dina kontakter att vara kända såväl som dina kontakters kontakter.

Allt kommer att göras utan föregående samtycke eller kunskap, så räkna ut mig. Tack för att du förstår. Det är inget personligt.

Jag kommer inte att använda den här appen och jag kommer att skydda mina kontakter och min familj från denna invasion.

Jag accepterar inte denna teknik eller samtycker till att spåras. (Kopiera gärna)

Inlägg som kopieras och delas på Facebook

I Sverige har Folkhälsomyndigheten än så länge valt bort att ha smittspårningsappar. Enligt statsepidemiolog Anders Tegnell är det i nuläget för resurskrävande och medför ännu olösta praktiska och juridiska problem.

Vad som däremot finns i Sverige är appen Covid symptom study från Lunds universitet. Det är en symptomapp, inte smittspårningsapp, och fungerar så här: Den som vill hjälpa forskarna kan ladda ner appen, får fylla i epost och postnummer och sen gör man en liten hälsoenkät.

– Appen använder inte telefonboken, gps eller bluetooth. Den kommer automatiskt att ladda ner ip-adress men det måste vi göra för att se att det inte är någon hackare som till exempel skulle kunna lägga in tiotusentals inloggningar och all data hanteras med största försiktighet, säger Tove Fall, professor i molekylär epidemiologi vid Uppsala universitet.

Det Tove Fall och hennes forskarkollegor vill veta är symptom – oavsett om du har några eller inte, och det är det de här inloggningarna handlar om. Förhoppningen är att folk varje dag ska logga in och uppdatera sitt hälsoläge och att forskarna därigenom ska få veta mer om covid-19 i Sverige, till exempel var det tar fart i landet i ett tidigare stadie än sjukhusinläggningar eller dödsfall. Men förutom övergripande regional hemvist genom postnumret så spårar inte appen användarnas rörelsemönster.

Så om det här inte gäller Sverige, vad är det då Facebook-användarna skriver om? Jo, som i många andra fall handlar det om ett kedjebrev från den engelskspråkiga världen som översatts och hoppat över till svenska sociala medier-användare.

Kedjebrevet som det ser ut i USA.

Man kan ofta se på den här typen av kedjebrevsliknande inlägg att de är översatta från ett annat språk, till exempel genom formuleringar som “räkna ut mig”, på engelska “count me out”.

De här kopierade inläggen brukar också ändra form när de sprids genom världen och över tid, på ett nästan lite organiskt vis. Formuleringar översätts, faller bort, läggs till. Kedjebrevet i sin svenska form har till exempel inte med den ganska amerikanska formuleringen “må gud välsigna oss alla” som finns med i vissa av inläggen på engelska.

Men till sakfrågan då, händer det här? Tvångsspåras folk genom vänners kontaktlistor? Nej, det finns det inga belägg för.

Healthy together är en app som används i Utah i USA och där är målet just smittspårning och att appen skulle vara till hjälp för vården och myndigheterna i samband med att delstaten började lätta på restriktionerna den 1 maj. Men arton dagar senare hade bara runt 45 000 av Utahs över tre miljoner invånare laddat ner appen, rapporterar Buzzfeed news.

Kritiken mot appen har handlat om att den varit dyr och inte så använd. Om detta beror på oro över integritetsfrågor eller om det bara informerats dåligt om appen är oklart, men faktagranskaren Snopes har grävt i den mycket specifika frågan om appen gör att alla på ens kontaktlista också spåras.

För att skicka förfrågningar till vänner om de också vill använda appen Healthy together så behöver appen tillgång till användarens kontaktlista, något som en appanvändare kan godkänna. Men, om den användaren vill skicka en inbjudan till en vän så gör inte det att den vännen automatiskt vare sig skaffar sig appen eller godkänner deltagande i spårning eller datainsamlande. Om den vännen vill vara med så behöver den godkänna allt sådant själv.

“Healthy together spårar inte någon som inte är en användare av appen, och spårar inte någon som inte godkänt insamlandet av bluetooth eller platsuppgifter. Healthy together är helt frivilligt att använda, användare äger sina egna uppgifter och kan radera när som helst”, meddelar företaget Twenty som står bakom appen Healthy together till Snopes.

Skärmdumpar från appen Healthy together.

Att det här inlägget om Healthy together-appen nu sprids på svenska riskerar att ge intrycket till den som läser att detta är något som är relevant för svenska Facebook-användare. Det är tveklöst så att integritetsfrågan är viktig när det gäller vilka uppgifter vi lämnar ifrån oss i sociala medier och hur de används, men den här appen finns inte i Sverige och det finns inga belägg för att någon ofrivilligt eller omedvetet spåras med vare sig Healthy together-appen eller den svenska symptomappen.

Professor Tove Fall, ansvarig för den svenska COVID symptom study-appen, oroas av att det sprids påståenden om ofrivillig spårning.

– Det är ju ett jätteprolem om folk blir oroliga, att vi skulle använda adressboken på det sättet är ju helt felaktigt, och att det då gör att människor blir negativt inställda till att delta i studien.

I dagsläget uppdaterar ungefär 70 000 av svenskarna sina symptom i den svenska appen varje dag, enligt Tove Fall. Forskningsresultaten blir säkrare ju fler som deltar i studien och Tove Fall hoppas på att det hon och kollegorna kommer fram till ska hjälpa myndigheter och regioner i kampen mot corona-viruset.

Har du tips om andra saker du vill att vi ska granska så hör av dig!


Vill du stödja oss? Vi tror att det finns ett intresse av att främja faktagranskande journalistik i samhället. Så här gör du:

Företag eller organisationer kan till exempel köpa ett sponsorspaket eller adoptera föreläsningar på vår gratislista.

Som privatperson kan du swisha en donation till vårt företagsnummer 123 144 84 30 eller tipsa din chef om att det går att sponsra Källkritikbyrån.

Vill du ha mer information om detta, hör av dig till kontakt@kallkritikbyran.se.