Granskning

Stroke-mejl från 2004 går igen på svenska viralsajter

10 December 2019  |  |

Från Facebook-grupp som sprider Extraextras artiklar.

Minst 15 år gamla felaktigheter om stroke sprids fortfarande på nätet – förr i form av mejl som skickades runt, nu på svenska viralsajter.

I början av november publicerade viralsajten Extraextra artikeln “24 timmar före en stroke varnar kroppen dig – dessa dolda varningstecken borde alla känna till”. I texten blandas fakta om stroke med uppmaningar om att dela artikeln. Men med i leken är även ett par felaktiga och missledande påståenden.

AKUT-testet, eller FAST som det heter i den engelsktalande världen, är ett snabbtest för att se om någon verkar ha fått en stroke.

Men i Extraextras artikel står det: “Om du är på väg att få en stroke så försöker kroppen att varna dig. Det sägs finnas en ny indikator på detta och det är tungan.”

Detta är inte alls bra, säger Christian Blomstrand, professor emeritus i neurologi vid Sahlgrenska akademin på Göteborgs universitet.

– Vetenskapssamhället, Sveriges kommuner och regioner (SKR) och internationella strokeorganisationer har gått ut hårt och riktigt med att lansera AKUT-testet. Det förvirrar att man tar in en fjärde indikator som ej alls är validerad och som jag tror skulle medföra många feltolkningar. Det känns inte seriöst eller ansvarstagande, säger han.

Bilden på AKUT-testet är visserligen korrekt i artikeln, men det hindrar inte skribenten från att ha en felaktig punktlista, där det står under T: “Om personen är drabbad av stroke kommer tungan troligtvis rulla eller vrida sig istället.”

– T står ju inte för tunga utan för tid, säger Signild Åsberg, strokeläkare och forskare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

AKUT-testet i sin engelska form: FAST.

Ska man tolka det välvilligt så kan tungans muskulatur påverkas för vissa vid stroke, säger hon.

– Men tungan i de fallen rullar sig inte och vrider sig inte, utan drar mot mungipan. Det är ett ovanligt symptom och ska inte ingå i försök att diagnosticera stroke prehospitalt.

I texten finns även en namnlös neurolog som hävdar att om han får behandla en person som drabbats av stroke inom tre timmar så “kan han vända effekterna av en stroke helt och hållet”.

Ett hårdraget och förvillande påstående, enligt strokeforskaren Christian Blomstrand.

– Yttrandet kan få en läsare att tro att alla som kommer till strokeneurolog inom tre timmar botas.

Enligt Blomstrand finns det den typen av möjligheter för patienter som uppfyller kriterier för trombolys eller trombektomi. Det är alltså metoder för att lösa upp proppen i hjärnan eller att dra ut den och ju snabbare någon kommer till sjukhus desto bättre är chanserna. Men även de här metoderna kan ge allvarliga komplikationer. Metoderna kan i nuläget inte användas för alla med hjärninfarkt och inte alls för de cirka 15 procent som drabbats av hjärnblödning. Men till rätt patient kan effekterna vara dramatiskt positiva, säger Blomstrand.

Vem den namnlöse neurologen är får vi inte veta, eftersom det saknas källhänvisning. Samma sak gäller den lilla anekdot som finns med i artikeln om en kvinna som snubblat till på en grillkväll och tappat sin tallrik med mat. Efter festen ska maken ha meddelat vännerna att han fått köra frun till sjukhus, där hon avlidit.  

– Den här historien har jag tyvärr hört flera gånger förr, säger Daniela Bjarne, sakkunnig på Stroke-riksförbundet.

Mycket riktigt är historien minst 15 år gammal. Den amerikanska faktagranskarsajten Snopes rapporterade 2004 om mejl som skickats runt med uppgifter som är nästan identiska med de som återfinns i Extraextras artikel.

Mejlet startar med orden “Stroke has a new indicator!”. I Extraextras artikel står det “Stroke har en ny indikator”.

I mejlet från 2004 står det: “They say if you forward this to ten people, you stand a chance of saving one life”. I Extraextras artikel står det: “Genom att dela detta med tio personer, så kan du rädda liv.”

I mejlet heter kvinnan Jane och hennes öde beskrivs lite utförligare än i Extraextras artikel. Om neurologen står det: “A neurologist says that if he can get to a stroke victim within 3 hours he can totally reverse the effects of a stroke… totally.”

Genom att söka på uppgifter som man är tveksam till och pröva att översätta till engelska så kan man ibland hitta klargörande svar. Påståendena i Extraextras artikel kan alltså spåra sina rötter till mejl som snurrat runt på tidigt 2000-tal.

Skärmdump från Extraextras artikel från november i år.

Så vilka nås av Extraextras artikel? Viralsajterna är anonyma sajter som syr ihop sitt innehåll av bitar de hittar på nätet. En stulen bild, en lånad text. Kärnan i deras verksamhet är att få dig att klicka och i Sverige finns det ett antal sådana sajter som jobbar med att få sina skapelser att flyga med hjälp av algoritmer och sökordsoptimering.

LÄS MER: Viralsajtens skapare: Mitt enda intresse var pengar

Eftersom de är just anonyma och inte besvarar förfrågningar från journalister så är det svårt att veta hur stora de är och hur många människor som läser artiklarna. Men enligt till exempel undersökningen Maktbarometern som mäter svenska avsändares räckvidd och engagemang i sociala medier, så finns Extraextra på plats 55.

Extraextras artikel om stroke delades i ett dussin Facebook-grupper, med namn som “Underbart”, “Trevligt” och “Minnen från barndomen”. De här sidorna är i sig stora kanaler och har var och en kring 300 000 följare. På Maktbarometerns rankning specifikt för Facebook-sidor ligger “Underbart” på 16:e plats, “Trevligt” på 22:e och “Minnen från barndomen” på 27:e.

Genom åren har varianter av den här stroketexten publicerats av andra svenska viralsajter. Sajten Nuntium publicerade till exempel en nästan identisk artikel i november 2018. Nuntium ligger på plats 23 på Maktbarometerns totallista för sociala medier, strax efter Zlatan och TV4, men före SVT och Zara Larsson.

Även sajter som Uppskattat och Newsner har publicerat artiklar med rubriken “Kroppen varnar dig 24 timmar före en stroke – dolda tecknet alla borde känna till”. I Uppskattats fall har de inte med några påståenden från mejlet från 2004 utan det är det bara rubriken som experterna ställer sig frågande till.

Så vad baserar Uppskattat sin rubrik på? På mejl svarar ansvariga på sajten att deras skribent tagit inspiration från andra sidor som skrivit om ”24-timmar-innan-varningen” men inte varit källkritisk. Uppskattat har med hänvisning till det tagit ner sin artikel från Facebook och ändrat sin rubrik.

Vad som menas med rubriken, att kroppen förvarnar 24 timmar i förväg, blir aldrig tydligt i något av fallen. När vi söker Extraextra svarar de inte över huvud taget. Deras text, liksom de andra viralsajternas, handlar nästan uteslutande om symptomen som uppträder när du väl har fått en stroke. Vad det möjligen kan handla om är en så kallad TIA, en transitorisk ischemisk attack. Det är en störning i hjärnans blodcirkulation och beror på en liten blodpropp som löser upp sig.

Symptomen är övergående och man kan därför luras att tro att det inte var någon fara, men för den som har fått en TIA är det viktigt att undersöka sig eftersom den mindre proppen kan följas av en större och ge en hjärninfarkt vars effekter inte är övergående och ger permanenta skador. Tiden mellan en TIA och en stroke varierar dock stort och det är inte självklart att man får en stroke heller. Enligt Stroke-förbundet har omkring var fjärde person som får stroke haft en eller flera TIA innan de drabbas.

Flera experter tycker att påståendet att kroppen förvarnar 24 timmar före en stroke är missvisande. 

– Att man känner av det innan är inte korrekt, säger Mia von Euler, överläkare och strokeforskare vid Karolinska institutet.

Hon får medhåll av Xiaolei Hu, specialistläkare och forskare vid Umeås universitet:

– Nej, så kan man inte uttrycka det. Det går inte att förutspå en stroke. Men man kan se efter riskfaktorer som högt blodtryck, blodfetter och förmaksflimmer till exempel och försöka att träna och sova gott.

Även Daniela Bjarne, sakkunnig på Stroke-riksförbundet, är skeptisk till formuleringen.

– Nej, jag har inte hört att man talar i sådana termer. Det är bra att kunskap om stroke ökar, och att folk får kännedom om AKUT-testet. Men det blir lite knepigt när man gör förenklingar och säger att om man bara är lyhörd så varnar kroppen dig. Så bra är det inte.

Däremot är alla experterna eniga om att det är viktigt att människor är uppmärksamma på de möjliga tecknen på att någon fått en stroke, eller en TIA med sina stroke-liknande symptom. Ju snabbare en strokedrabbad får hjälp, desto större chanser är det att skadeeffekterna kan minimeras.

Hur ser experterna på Extraextras publicering då?

– Ja, det är olyckligt, särskilt eftersom det finns så mycket skrivet på bra ställen med korrekta uppgifter, på 1177 och Hjärt-lungfonden till exempel, säger strokeläkaren Signild Åsberg.

Här kan du läsa mer om stroke på 1177 och på Stroke-riksförbundets sida.