Granskning

Spritt Facebook-inlägg vilseleder om munskydd och tvångsvaccinering

26 November 2020  |  |

En “plandemi” där lösningarna är det egentliga problemet? Vi tittar närmare på konspirationsteorier som sprids om coronapandemin.

Inlägget i sociala medier har kopierats och spridits vidare sedan det publicerades 15 november.

Ett konspiratoriskt inlägg började spridas på Facebook förra veckan. Det handlade om covid-19, maskanvändning, vaccinering och mycket annat.

Pandemin kallades för “plandemi” och inlägget genomsyrades av uppfattningen att de olika åtgärderna mot smittan är det verkliga problemet, snarare än smittan i sig. Det börjar så här:

JAG HAR VELAT SKRIVA DET HÄR LÄNGE MEN VARIT RÄDD FÖR VAD ANDRA SKA TÄNKA – NU HOPPAS JAG ISTÄLLET ATT FOLK BÖRJAR TÄNKA

Inlägget har fått över 2 500 interaktioner på Facebook och delats och kopierats av andra Facebook-användare.

Det är ett tal fullt av känslor och olika spår, men det finns ett par vilseledande eller felaktiga påståenden i inlägget. Vi går igenom dem här. (Längst ner i artikeln kan du läsa hela inlägget.)

Maskanvändning
Så här skriver inläggsförfattaren:

Masken minskar syreupptagning med 20% och gör istället att du andas in mer koldioxid, mindre syre och försämrar ditt immunförsvar. Hur kan du tro att det är för vårt bästa? Det finns forskning som bevisar om och om igen att masken inte hjälper överhuvudtaget.

Vi kontaktade forskare för att fråga om detta stämde. Till att börja med, minskar masken syreupptagningen?

– Nej. Nys, säger Kjell Torén, överläkare vid Sahlgrenska sjukhuset och forskare i samhällsmedicin och folkhälsa vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.

Han får medhåll av Jakob Löndahl, docent i aerosolteknologi vid Lunds tekniska högskola:

– Det låter helt knäppt. En mask gör visserligen att en viss återinhalation sker av utandningsluften, men om det skulle ha någon betydelse för hälsan hade vi hört det från WHO eller andra större organisationer som kontinuerligt följer kunskapsläget. Jag kan inte hitta något som stöder påståendet i forskningslitteraturen.

Samma svar får vi från alla vi kontaktar:

– Det är helt enkelt inte sant, säger Juan-Jesus Carrero, professor vid Karolinska institutet i Stockholm.

Han hänvisar bland annat till en ny studie i den vetenskapliga tidskriften Jama (The journal of the American medical association) om syremättnadsnivåer.

– De rapporterade marginella skillnader för äldre personer före och efter bruk av ansiktsmask, och de avfärdar myten att långvarig användning är en fara för syreupptaget.

Försämras immunförsvaret av munskydd då?

– Detta är inget som jag har stött på från vetenskapligt håll, säger Åsa Melhus, professor i klinisk bakteriologi vid Uppsala universitet.

Vad är det aktuella forskningsläget om munskydd?

– Man kan väl säga att de flesta studier är gjorda i sjukhusmiljö, vilket är en mycket speciell miljö. Det är därför inte så lätt att dra slutsatser om munskydd ute i samhället med dessa som grund. Här behöver vi fler studier.

Melhus påpekar att om munskydd ska fungera måste de vara kontrollerade och CE-märkta, och man måste veta hur och när man ska använda dem.

– Använder man dem korrekt kan man minska smittspridningen med upp till 50 procent. Som ensam åtgärd räcker de inte för att stoppa infektioner som covid-19, säger hon.

Vi går vidare till nästa påstående i inlägget:

På flera platser i Europa har små barn dött på grund av att de burit mask från morgon till kväll.

Källkritikbyrån och andra faktagranskare hittar inga fall som skulle motsvara den beskrivningen.

I oktober undersökte nyhetsbyrån Reuters faktagranskare ett påstående om att tre barn skulle ha dött i Tyskland till följd av att de burit mask, men fann inget stöd för att detta skulle ha inträffat.

I våras dog två kinesiska tonåringar sedan de burit mask under gymnastiklektioner, men det har hittills inte framkommit några belägg för att dödsfallen orsakats av maskerna.

Enligt världshälsoorganisationen WHO ska barn under fem år inte bära mask.

Tvångsvaccinering

Igår pratade jag med en vän i Skottland, där har ”poliser” med våld tagit sig in i hus och tvångsvaccinerat människor.

I korthet: Källkritikbyrån kan inte hitta belägg för att detta skulle ha skett. Tvångsvaccinering är inte heller tillåten i Skottland.

Detaljerna: Tv-bolaget BBC har gått igenom påståenden om tvångsvaccinering som fått stor spridning i Storbritannien i samband med coronapandemin.

Lagen “Public Health (Control of Disease) Act 1984” ger visserligen staten rätt till olika ingrepp för att hindra smitta och sjukdomar från att sprida sig. Men, man kan inte tvinga någon att genomgå medicinsk behandling och i det ingår vaccinering.

Kommentar på Facebook.

Det finns tvångsåtgärder i den brittiska lagen och du kan bli tvungen att isolera dig om du kan vara smittsam i syfte att stoppa smittspridning.

Smittskyddslagstiftning finns i de flesta länder och även i Sverige. Du är skyldig att testa dig om en läkare bedömer att du skulle kunna ha en allmänfarlig sjukdom, till exempel.

Nästa påstående i inlägget:

I Danmark kommer lagen om att en ska få lov att peka ut vem helst en behagar som en antar ha någon form av symtom till förkylning och ge den personen vaccin.

I korthet: Beskrivningen i Facebook-inlägget – att människor med förkylningssymtom ska kunna vaccineras hur som helst – stämmer inte, men däremot pågår en stor debatt i Danmark om nya nödlagar, där tvångsvaccinering är en av de brännande frågorna.

I detalj: Dansk lag tillåter sedan gammalt tvångsvaccinering under särskilda omständigheter, men det är först under pandemin som den lagen fått stor uppmärksamhet.

Utöver det så försöker regeringen i Danmark få igenom ny nödlagstiftning, men förslaget har fått hård kritik för att det innehåller för vittgående ingrepp, tvångsmetoder för att få bukt med smitta, däribland vaccinering och isolering, och att det ger hälsoministern alldeles för stor makt.

Sedan tidigare finns alltså tvångsvaccinering i Danmark i lag, men har levt en undanskymd tillvaro.

– Mig veterligen har det inte skett någon tvångsvaccinering i Danmark, i varje fall inte på senare tid, säger Sten Bönsing, professor i förvaltningsrätt vid Ålborgs universitet.

Enligt honom är det inget som bara kan göras hipp som happ.

– Det är inte meningen att lagen ska kunna användas annat än till nödsituationer, med snäva begränsningar. Det kommer att finnas en rad förvaltningsrättsliga krav som ska uppfyllas för att tvångsvaccinering ska kunna ske.

Här kan du läsa mer om vaccinläget i Danmark.

Morfin
Kvinnan bakom inlägget på Facebook skriver att äldre ges morfin så att de kan “somna in under natten med för lågt syre i blodet” för att det sedan ska heta att personen dött av covid-19 (i inlägget kallat “c-a”).

Vidare skriver hon:

När det är allmänt känt inom forskning och medicinska kretsar att morfin är livsfarligt om du redan har låg eller dålig syresättning.

Förstår du vad det innebär?

Media går ut med att dödsfall ökar på ålderdomshem – JA! För de kvävs av morfin! Det är helt sjukt och fullkomligt ohumant! Dödsorsak morfin inte c-a.

I korthet: Inläggets påstående, att morfin skulle vara dödsorsak i fall som felaktigt påståtts vara covid-19, hittar vi inte några belägg för. Däremot har Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) kommit med hård kritik mot hur äldre fått vård under pandemins inledande skede i Sverige. En av huvudpunkterna är att äldre med misstänkt corona i vissa fall inte fått en individuell bedömning av vilken vård just de ska få.

Vi benar ut det. Av coronadödsfallen utgör de äldre en väldigt stor andel. Vården för äldre som bor på särskilda boenden har inte fungerat till fullo under pandemin, enligt Ivo.

En del personer har inte fått någon individuell bedömning av sitt sjukdomstillstånd, något som myndigheterna trycker på som viktigt, och andra har inte fått den vård som de skulle ha enligt de bedömningar som väl gjorts.

Morfin används bland annat i den så kallade palliativa vården, alltså sådan vård som ges vid obotliga sjukdomar som leder till döden. Målet är att den döende ska vara vaken och klartänkt, men utan ångest och smärta. Morfin används mot smärta och – relevant för det här sammanhanget – andnöd, alltså upplevelsen av att man inte kan andas, vilket inte automatiskt måste vara en följd av låg syresättning i blodet utan kan också ha andra orsaker.

Morfin behöver, som all annan medicinering, ges i rätt dos och medför risker för bieffekter. Det pågår en debatt om dess användning i fall av misstänkt covid-19.

Kommentar till inlägget på Facebook.

Det som tas upp i Facebook-inlägget – att äldre människor skulle påstås ha covid-19 utan att faktiskt ha det, ges morfin och sedan dö till följd av det – har vi inte hittat belägg för.

– Det här är i princip ett påstående som säger att man tar livet av patienter och då tycker jag att man ska ha belägg för det, säger Ursula Scheibling, medicinsk ansvarig överläkare vid palliativa enheten i Västervik och ordförande för Svensk förening för palliativ medicin.

Hon tycker att inlägget sprider vidare missförstånd och att det varit gott om missförstånd om just palliativ vård sedan i våras.

– När man befinner sig i en senpalliativ fas och har en syrebrist som man inte kan bota så är morfin en väldigt bra medicin. Det finns det mycket forskning kring. Syftet med att ge morfin är för att minska upplevelsen av andnöden när man inte kan komma åt orsaken.

Scheibling avvisar påståendet att morfin i palliativ vård skulle leda till att människor “kvävs till döds”. Här kan du läsa mer om vad palliativ vård är.

Om man ska tolka inlägget bredare så är det ett eko av en mer allmän kritik mot äldreomsorgen under coronapandemin och det har framkommit att myndigheter inte skött coronavården av de boende på landets äldreboenden till fullo.

Från pressträffen med Inspektionen för vård och omsorg 24 november.

I tisdags kom den stora genomgången som Inspektionen för vård och omsorg gjort.

– Det är allvarliga brister som framkommer i tillsynen, säger Sofia Wallström, generaldirektör för Ivo.

Ungefär en femtedel av personerna på äldreboendena har inte fått någon individuell läkarbedömning, enligt granskningen.

Ivo har inte granskat fallen på individnivå och granskningen kan därför inte ge svar på vad enskilda bedömningar av patienter kan ha lett till.

Vi tar oss tillbaka till Facebook-inlägget.

Konspirationsteorier
I inlägget nämns begrepp som “the big awakening” och “plandemi”, ord som används i alternativa kretsar.

Kommentar på Facebook.

Idén att coronapandemin på något sätt är planerad har funnits med sedan första början och ordet “plandemic” populariserades genom två videor som spreds under våren och sommaren. Filmerna är fulla av felaktiga medicinska påståenden och har granskats ett stort antal gånger. Vill du fördjupa dig så finns några exempel här:

New ‘Plandemic’ Video Peddles Misinformation, Conspiracies (Factcheck.org)
Snopes Debunks ‘Plandemic’
Seen ‘Plandemic’? We Take A Close Look At The Viral Conspiracy Video’s Claims (NPR)

Vi har pratat med Kent Werne, journalist och författare till boken ”Allt är en konspiration” om plandemi-idén.

– Jag tror att begreppet plandemi – som är genialiskt, ett bra PR-jobb – är viktigare än filmerna i sig. Det fångar hela konspirationstänkandet kring coronapandemin, oavsett om man tror att det är ett biologiskt vapen, eller skapat i ett laboratorium, eller en stor bluff.

Känner du igen de här begreppen och tankarna som finns i det här inlägget?

– Ja, absolut, de strömmar omkring i det underland av alternativa fakta som människor fastnat i på nätet. Det underlandet har expanderat under coronapandemin och det har dykt upp en hel del nya falska påståenden och konspirationsteorier. Människor i sin oro och rädsla griper tag i det här för att få ordning på det som händer.

Finns det någon fara med det här?

– Ja, faran är ju att man inte tror på att det finns ett dödligt virus som sprids i världen, ett virus som man inte kan skydda sig från med hjälp av positivt tänkande eller andligt uppvaknande.

Citat ur inlägget.

Kent Werne menar att om allt fler människor tror att viruset är en bluff och att det istället är restriktionerna som är farliga så blir det svårt att få bukt med problemen.

– Tror man till exempel på alternativmedicin så kan det hända att man fastnat för idéer som att virus inte existerar och att vacciner är verkningslösa eller farliga, att det kanske räcker med att “rensa kroppen från toxiner” eller att leva i balans för att inte bli sjuk.

Här är inlägget i sin helhet:

JAG HAR VELAT SKRIVA DET HÄR LÄNGE MEN VARIT RÄDD FÖR VAD ANDRA SKA TÄNKA – NU HOPPAS JAG ISTÄLLET ATT FOLK BÖRJAR TÄNKA

Det handlar inte om mig, det handlar om oss alla.

Varje dag funderar jag på när världen ska vakna upp till den här plandemin.

Varje dag funderar jag på om du börjat göra din egen efterforskning än eller om du fortfarande enbart lyssnar på mainstream media.

Varje dag är jag nervös, lite orolig och rädd för att prata högt om vad jag själv tror på om den här plandemin. Jag upplever att många av mina medmänniskor bara tittar på när den händer!

Jag kan inte göra det🙅🏻‍♀️
Det går i mot allt vad jag tror på om mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och the Natural Law som vi ALLA lever under.

Igår pratade jag med en vän i Skottland, där har ”poliser” med våld tagit sig in i hus och tvångs💉vaccinerat människor.

På flera platser i Europa har små barn dött på grund av att de burit mask från morgon till kväll👼🏼.

Masken😷 minskar syreupptagning med 20% och gör istället att du andas in mer koldioxid, mindre syre och försämrar ditt immunförsvar.
Hur kan du tro att det är för vårt bästa?

Det finns forskning som bevisar om och om igen att masken inte hjälper ❌ överhuvudtaget.

Men den minskar mänskliga utryck och interagerande. Precis som avståndet mellan människor på en och halv meter oxå gör.🙎🏻‍♀️——1.5m——🤦🏻‍♀️

Du får inte vara nära andra eller kramas. Speciellt inte de personer som är i riskgruppen, vilka var de nu igen?
De äldre, de sjuka och riktigt gamla!

Bra idé🤩!

Vi tar bort de som allra mest stärker våra MÅ BRA hormoner och bevisligen är EN AV DE VIKTIGASTE faktorerna nämligen;

🥰👉🏽 MÄNSKLIG NÄRHET – och ersätter de med masker, avstånd och förbjud att röra varandra😤.

Tror du på riktigt att det är för vårt bästa? Tycker du att det är okej?

Nya lagar skapas i hela Europa🇪🇺 bakom stängda dörrar🚪 för att;

Göra det lagligt 🧑🏼‍⚖️ att med våld begripa sig på människor som dig, mig, din familj, dina anhöriga och andra medmänniskor.
Tycker du att låter rimligt?!

Är det demokrati?!
När en klick ”staten” sitter bakom stängda dörrar och bestämmer NYA LAGAR utan att vi ”bönder” ens får reda på det.

För du tittar såklart åt ett annat håll – genom mainstream media📺.

Titta!! ELD 🔥 där borta!!! Och när du tittar bort – Nämen! En ny lag! Men bara tillfällig, på obestämd tid…hallå😳!

I Danmark kommer lagen om att en ska få lov att peka ut vem helst en behagar som en antar ha någon form av symtom till förkylning och ge den personen vaccin💉👉🏽😨.

Göra det LAGLIGT att med våld vaccinera personer som vem som helst misstänkt.

Är det okej för dig?
Vi snackar Danmark här, Sverige står på tur oavsett om du vill eller inte.

På våra svenska 👵🏽👴🏻 ålderdomshem ger vi stränga förbud att besöka våra nära.
Vi ger den morfin 🦠 som sänker syre nedsättningen för dem så att de kan somna in under natten med för lågt syre i blodet och så kallar vi de sen C-a.

När det är allmänt känt inom forskning och medicinska kretsar att morfin är livsfarligt ☠️ om du redan har låg eller dålig syresättning.

Förstår du vad det innebär?

📺 Media går ut med att dödsfall ökar på ålderdomshem 👴🏻👵🏼 – JA! För de kvävs av morfin! Det är helt sjukt och fullkomligt ohumant! Dödsorsak morfin inte c-a.
Ska det få lov att vara så?

Jag skriver c-a för att inte bli censurerad eller avstängd, för de kan en bli om en yttrar sin åsikt om c-a ur ett annat perspektiv än de som mainstream media propagerar och programmerar oss att tro på😒.

När ska du vakna upp till att din frihet håller på att fullkomligt LAGLIGT tas ifrån dig😳?!

Runt om i hela världen 🌏 pågår demonstrationer med miljontals människor som står upp för sina rättigheter, demonstrerar mot vaccin och lockdowns, står upp för sin frihet och sina fråntagna rättigheter.

Mainstream media visar inget av de där, för tänk om landet lagom oxå skulle vakna till liv?!

Mainstream media tänder eldar 🔥 av rädsla och berättar överhuvudtaget inte alls vad som egentligen pågår i världen🌏.

📺 Television = Tell a vision – för dig!
🧠 Program = Programmering – av dig!

När ska du börja göra egna sökningar, skapa en egen förståelse och börja värna om din och dina näras framtid?!

Jag provocerar säkert med mina ord😠, med det här handlar inte om mig.

Det handlar om världen🌏, vår framtid och våra mänskliga rättigheter❤️👁.

Precis som kvinnan i videon nedan säger, ”att så fort en pratar om c-a utifrån ett annat perspektiv så kallas de för konspirationsteorier”.

För allt du säger som inte passar agendan och plan-demin blir censurerat, blockerat eller borttaget – så att du kan fortsätta titta åt de hållet som de vill att du ska se åt 👈🏽👀.

Jag värnar om min frihet – 𝑻𝒉𝒆 𝒃𝒊𝒈 𝒂𝒘𝒂𝒌𝒆𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒊𝒔 𝒉𝒆𝒓𝒆 – som en nära vän sa;

👏🏽😀 ”Vi har VIP tickets på första parkett att få se när mänskligheten vaknar, det är spännande tider nu!”

Jag håller så med, att få vara en del av det här skiftet är faktiskt helt otroligt👁.

Eventuellt utryckte jag min åsikt lite för mycket och isf kan det hända att den här posten blir just cencurerad.

Men jag gör ett försök!

Ge mej en like eller en kommentar om du med tror på att vi tillsammans kan göra skillnad🙌🏽👁🌏❤️ Så dela den gärna❤️

𝑻𝑶𝑮𝑬𝑻𝑯𝑬𝑹 𝑾𝑬 𝑹𝑰𝑺𝑬 – 𝑨𝑺 𝑨 𝑼𝑵𝑰𝑻𝒀

Har du tips om saker du vill att vi ska granska så hör av dig!


Vill du stödja oss? Vi tror att det finns ett intresse av att främja faktagranskande journalistik i samhället. Så här gör du:

Företag eller organisationer kan till exempel köpa ett sponsorspaket eller adoptera föreläsningar på vår gratislista.

Som privatperson kan du swisha en donation till vårt företagsnummer 123 144 84 30 eller tipsa din chef om att det går att sponsra Källkritikbyrån.

Vill du ha mer information om detta, hör av dig till kontakt@kallkritikbyran.se.