Granskning

Skev bild över Sveriges vindkraft sprids på nytt

11 November 2021  |  |

Kartbilder som ska föreställa hur Norrlands inland utnyttjas för att förse kusterna och södra Sverige med vindkraft sprids just nu – men stämmer inte.

Inlägg på Facebook.

En gammal illustration över vindkraften i Sverige har fått ny spridning i sociala medier de senaste dagarna. Det är tre Sverige-kartor som ska visa bästa platserna för vindkraftverk (rött), var den mesta elförbrukningen sker i Sverige (blått) och var det planeras fler vindkraftverk (grönt).

I Facebook-gruppen “JA TILL VINDKRAFT PÅ SÖDERMALM” har en person lagt in bilden utan kommentar och fått lite drygt 1 300 interaktioner på ett par dagar. “Helt sinnessjukt vad Västernorrland fått bära bördan av omställningen till grön el i sthlm”, skriver en person.

Kommentar till inlägget.

Problemet är bara att illustrationen inte stämmer överens med verkligheten. Viralgranskaren granskade just den här bilden för två år sedan och kom då fram till att det troligen rörde sig om en bild gjord av en privatperson och att den börjat spridas 2015.

Vi fick det här svaret då av Martin Johansson, expert på förnybar el på Energimyndigheten:

– Den röda stämmer litegrann, den blå stämmer bättre och den gröna är helt fel. Eftersom den sista bilden är fel blir ju den totala sammansatta bilden helt fel.

(Viralgranskarens artiklar finns inte kvar på nätet, men kan hittas genom exempelvis tjänsten Wayback machine.)

Vi på Källkritikbyrån tog på nytt kontakt med Martin Johansson på Energimyndigheten – och bilden är fortfarande fel.

– Det vore ju lite märkligt om vindkraft bara planerades där det inte blåser och där det är lägre intäkter, alltså längre bort från elanvändning, säger han.

Det här gäller för de tre Sverige-bilderna.

“Bästa karterade områden för vindkraft” (rött)

– Tittar man på en höjd på 100 meter, vilket nog var det som gällde runt 2015, så finns det en viss överensstämmelse eftersom det blåser mycket i de områden som har markerats. Men det blåser även nog mycket i andra områden, exempelvis i fjällen, sade Martin Johansson.

De vindkraftverk som planeras är dock betydligt högre och det är runt 140 meter upp till navet på vindkraftverket.

– Och då blåser det ganska bra var som helst i Sverige, konstaterade han.

När vi har kontakt med Martin Johansson på Energimyndigheten i dag så skickar han med en jämförande bild som visar var det planeras nya vindkraftverk:

– Bäst karterade områden är mycket grovt förenklad och stämmer dåligt för planering av nya högre verk (kartan längst till höger).

Bild från Energimyndigheten.

“Mest elförbrukning i Sverige” (blått)

– Elanvändningen är någorlunda distribuerad som på det beskrivna sättet, men är också grovt förenklad, säger han.

Johansson lägger illustrationen intill en aktuell fördelningsbild:

Förbrukningen är fokuserad på områden där det bor mycket folk. Så här ser befolkningstätheten ut i Sverige, enligt Statistiska centralbyrån (SCB):

Men det är den tredje Sverige-bilden, den som ska driva hem poängen i hela illustrationen, som är mest problematisk.

“Planerad vindkraftsutbyggnad” (grönt)

– Planerade projekt är helt fel och sanningen är egentligen tvärtom. Planerade projekt är spridda över hela Sverige, dock få i fjällen, säger Martin Johansson på Energimyndigheten.

Du kan själv se hur planerad och nutida vindkraft fördelar sig över landet på Vindbrukskollen på Länsstyrelsens hemsida. Just i dag när vi publicerar den här artikeln så pågår dock underhåll av sajten, men så här brukar den karttjänsten se ut:

Sedan 2017 ligger den felaktiga illustrationen på Twitter-kontot Sweden, det projekt som statligt ägda Visit Sweden drev i sju år då man lät hundratals människor turas om att twittra från kontot.

Inlägget med bilden från 2015 hade hunnit komma upp i 11 000 delningar när Viralgranskaren skrev om den 2019, och de nyss gjorda inläggen kommer inte upp i de siffrorna, men bilden har fått en del ny uppmärksamhet.

“Det blir så när utskott och beredningar avlöser varandra utan att behöva visa resultat”, skriver en person i kommentarsfälten. “Pladdrande och outbildade politiker borde också kunna ge en hel del vindkraft”, skriver en annan.

Bilden har också vandrat in i Norge.

Kommentar till ett norskspråkigt inlägg med bilden.

Vill du lära dig hur man söker på nätet, till exempel om man stöter på en bild som man undrar över? Använd gärna våra guider som du hittar här!


Har du tips om andra saker du vill att vi ska granska så hör av dig!