Granskning

Rektorn om Lamottes inlägg: Ger inte hela bilden – känns inte neutralt

24 April 2023  |  |

Ett inlägg av Joakim Lamotte om en skola i Malmö har fått kritik i sociala medier under helgen. “Han insinuerar att vi gett dem ledigt under nationella proven på grund av ramadan vilket vi inte har gjort, vi har inte heller ställt in någonting”, säger skolans rektor.

Joakim Lamottes inlägg på Facebook 21 april.

I fredags skrev journalisten och debattören Joakim Lamotte ett inlägg på sin Facebook-sida med rubriken “SKOLA I MALMÖ GER ELEVER LEDIGT OCH STÄLLER IN DAGENS NATIONELLA PROV PÅ GRUND AV RAMADAN”. Inlägget har drygt 6 000 interaktioner. Lamotte har även lagt ut en skärmdump av sitt inlägg på Twitter.

Enligt Lamotte så har han blivit kontaktad av lärare angående att man på deras skola valt att flytta de nationella proven i matematik:

Anledningen är, enligt lärarna, att så många muslimska elever begärt ledigt för att fira slutet på fastehögtiden ramadan.

I vanliga fall får elever inte beviljat någon ledighet när det är nationella prov. Nu menar lärarna som jag pratat med att skolledningen sysslar med positiv särbehandling av muslimska elever. Hade det varit elever med svensk bakgrund skulle de aldrig fått ledigt samtidigt som det är nationella prov på skolan, säger lärare som kontaktar mig.

Ur inlägget på Facebook 21 april

I kommentarsfältet är flera personer upprörda. “De är Sverige nu, deras högtid betyder inte ett skit här och vi ska inte anpassa oss ett skit efter deras jävla högtider”, skriver en person på Twitter. “Man får inte flytta nationella proven. De ska göras samma dag i hela landet, verkar konstigt om det är sant”, skriver en annan.

Flera tycker att rektorn gjort fel. En del påstår att rektorn brutit mot skollagen.

Kommentar på Facebook.

Joakim Lamotte har intervjuat rektorn, men den intervjun är bara tillgänglig för prenumeranter, vilket man kan bli för 55 kronor i månaden. Lamotte besvarar kritik i kommentarsfältet med att den som inte sett intervjun med rektorn “bör hålla sin mun tyst”.

För de nationella proven i gymnasiet gäller fasta datum, men i grundskolan är det annorlunda. Vissa prov har fasta datum, andra ska genomföras under ett tidsspann. För årskurs 3 kan skolorna förlägga provet i matematik någon gång under en tidsperiod på våren, i år 13 mars–17 maj.

– Det Joakim Lamotte intervjuade mig om i fredags handlar om ett delprov i ett ämne i årskurs 3. I matematik är det sju delar som ska genomföras under de här två månaderna och en av de delarna hade de berörda lärarna planerat in just den fredagen, säger Daniel Jeppson, rektor på Höjaskolan i Malmö.

Provet har inte blivit inställt utan flyttades några dagar och ska genomföras i veckan.

Detsamma upplyser Malmö stad om på Twitter:

Inlägg på Twitter.

Lamotte tycker att det han skrivit stämmer och kritiserar Malmö stad.

Källkritikbyrån har frågat Joakim Lamotte om de lärare som han nämner och enligt honom så rör det sig om två lärare “med likartade åsikter”.

Rektor Daniel Jeppson säger att han inte blivit kontaktad av någon lärare eller personal på skolan som haft kritik mot flytten av provet.

– Det innebär inte att det inte kan finnas kritik, men ingen kritik har uttalats eller framförts till mig mot detta beslutet.

Tvärtemot var det personal på skolan som uppmärksammade honom om krocken med ramadans avslutning och som var nöjda med beslutet.

– Det är många som ansökt om ledighet under den dagen, fredagen. Jag pratade med några av de berörda lärarna och jag frågade om det rent organisatoriskt går att flytta på detta och fick svaret att det inte var några problem. De sa, vi har inte tänkt på att det krockar med avslutningen av ramadan och det är inga problem att flytta det. Då tog jag beslutet att då skjuter vi upp det några dagar.

Kommentar på Facebook.

Jeppson dementerar att man beviljat ledigt från de nationella proven.

– Det har vi inte gjort. Hade det här varit ett nationellt prov, som till exempel det som genomfördes i årskurs 9 samma dag, då hade vi inte beviljat ledighet därför att de prov som ligger de dagar som Skolverket har bestämt kan vi inte flytta på, de ska genomföras, och vi beviljar inte ledighet för ramadan eller andra anledningar då. Vi beviljade inte någon ledighet för provet med det fasta datumet.

Jeppson säger att han också berättade detta för Joakim Lamotte.

Vad tycker du om Joakim Lamottes publicering?

– Han har ju i rubriksättning och formuleringar valt delar av det här som inte alls ger hela bilden. Det är problematiskt och känns knappast neutralt. Han insinuerar att vi gett dem ledigt under nationella proven på grund av ramadan vilket vi inte har gjort, vi har inte heller ställt in någonting, vi har bara flyttat ett delprov till ett annat datum. Han skriver inget om att det är i en årskurs där det står skolan fritt att förlägga de här nationella proven på vilket datum man vill under en tidsperiod. En del följare tror att vi brutit mot skollagen, vilket vi inte har.

Joakim Lamotte tycker att han har stöd för sina formuleringar. Så här svarar han i ett mejl till Källkritikbyrån:

Det framgår i mitt reportage att eleverna fick ledigt på grund av ramadan och att det planerade nationella provet därmed ställdes in på fredagen för att flyttas till annat datum, vilket är en korrekt beskrivning av händelseförloppet. Dessutom får rektorn stort utrymme att utveckla resonemanget i min videointervju med honom. Givetvis rör detta ett nationellt prov som var möjligt att flytta, något annat vore ju märkligt och inget som jag har hävdat. Jag personligen har ingen åsikt, men lärarna jag pratade med ansåg att det handlade om positiv särbehandling av muslimska elever, vilket jag gav rektorn möjlighet att bemöta med sina bästa argument, i enlighet med de pressetiska reglerna.

Ur mejlsvaret från Joakim Lamotte

Göteborgs-posten berättade i lördags att många elever i utsatta områden i Göteborg tar ledigt under högtiden ramadan och id al-fitr som i år inföll i fredags. På Bergsjöskolan uppskattade man exempelvis att varannan elev tagit ledigt, men enligt rektorn var de flesta ändå på plats för att genomföra det nationella provet i engelska i fredags.

Id eller eid är avslutningen av den månadslånga fastan under ramadan. Datum för ramadan och därmed också id al-fitr är föränderliga från år till år. “Flertalet personer med muslimsk bakgrund i Sverige är sekulariserade och firandet av ramadan kan i vissa stycken jämföras med det sekulariserade nordiska julfirandet som av de flesta inte uppfattas som en särskilt religiöst laddad tradition”, skriver Nordiska mus´´eet på sin hemsida.

Joakim Lamotte har varit en kontroversiell figur i svensk offentlighet under många år. Han fälldes i fjol för grovt förtal av en av medarbetarna bakom organisationen Näthatsgranskaren.

Sammantaget: en skola i Malmö har skjutit på ett av delproven av det nationella provet i matematik för årskurs 3, eftersom det sammanföll med avslutningen av ramadan, en högtid som infaller på olika tidpunkter från år till år. Enligt rektorn har skolan inte beviljat ledigt från nationella prov på grund av ramadan och man har heller inte ställt in provet.

Joakim Lamotte verkar tolka ett förflyttat prov som ett inställt prov eftersom det inte blev av just den dagen och han menar att elever på den här skolan som fått ledigt för att fira id den dagen därmed fått ledigt från det nationella provet på grund av ramadan.

Skolverkets hemsida står det så här om ledighet och nationella prov: “Det finns inga särskilda regler kring ledighet vid nationella prov. Utgångspunkten är att eleverna ska delta i de nationella proven vid det ordinarie provtillfället. Skolans rektor behöver ta hänsyn till tidpunkten för de nationella proven när han eller hon beslutar om ledighet för en elev.”

Skolverket säger så här om skillnaden mellan nationella prov i de olika årskurserna till Källkritikbyrån:

Proven i svenska och matematik i årskurs 3 genomförs under en längre period varje vår. Nationella prov i årskurs 3 kan sägas utgöra en del av undervisningen och lärarna/lärargruppen planerar när de genomför de olika momenten.

Ur mejl från Anna Karin Strinnholm, pressekreterare på Skolverket

Har du tips på saker som du vill att vi ska skriva om så hör av dig!