Granskning

Region Dalarna: Djupt olyckligt att sånt här får spridning

6 February 2020  |  |

Från Region Dalarnas pressmeddelande 4 februari.

Ett remisstopp på en krisavdelning för flyktingar i Dalarna har tolkats som att svenskar nekas vård. Det stämmer inte, säger Region Dalarna: “Alla med PTSD i Dalarna får vård men på olika mottagningar”.

2016 skapades en ny kris- och traumamottagning i Borlänge. Den vände sig främst till flyktingar som traumatiserats i våldsamma konflikter, eller såsom det uttrycks av regionen: “personer i Dalarna som blivit allvarligt traumatiserade av krig, tortyr eller annat systematiskt samhälleligt våld, i första hand flyktingar och asylsökande från krigsdrabbade områden”.

– Vi ser att behov finns av professionellt stöd till denna patientgrupp som ofta upplevt svårigheter som är svåra att föreställa sig, sade Per Söderberg, divisionschef för psykiatrin, då.

2019 började avdelningen även att ta emot andra patientgrupper som lider av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), men på grund av en kraftig ökning av antalet remisser på sistone, i kombination med rekryteringssvårigheter till en av tjänsterna på avdelningen, så seglade väntetiderna iväg och till följd av det så beslutades det att mottagningen skulle gå tillbaka till ursprungsuppdraget och införa remisstopp i början av januari i år.

De som inte tillhör patientgruppen asylssökande och flyktingar ges vård på andra enheter inom regionen i stället, uppger Region Dalarna. Svårigheten att rekrytera kommenterar Safar Oskooei, verksamhetschef för avdelningen så här i P4 Dalarna:

– Det är inget som är specifikt för Dalarna, utan det är svårt att rekrytera läkare och psykologer i hela Sverige.

P4 Dalarnas nyhetsinslag fick spridning på nätet, främst i kretsar som är emot invandring. Där togs den som ett bevis på att svenskar på grund av detta beslut ställdes ute i kylan och inte fick vård.

Bland annat fick ett upprop från den nationalistiska föreningen Det fria Sverige stor spridning. I det påstås att våldtäktsoffer i och med det här beslutet nu ska stoppas från att få vård och texten avslutas med en uppmaning att “vägra acceptera svenskfientligheten”.

Uppropet har fått över 10 000 interaktioner på Facebook och många i kommentarsfälten är mycket upprörda över remisstoppet.

Kommentarer till uppropet i Facebook-gruppen Det fria Sverige.

En del påpekar i kommentarsfälten att svenskar med PTSD tas emot på andra ställen, något som även Region Dalarna trycker på 4 februari i sitt pressmeddelande “Med anledning av felaktiga uppgifter i sociala medier”.

Till Källkritikbyrån skriver regionen: “Först och främst är det viktigt att understryka att ALLA med PTSD, posttraumatiskt stressymptom, i Dalarna får vård men på olika mottagningar. Alla människors lika rätt och okränkbara värde är utgångspunkten för Region Dalarnas verksamheter. Det är djupt olyckligt att sådana här påståenden får spridning och ökar polariseringen i vårt samhälle.”