Nyheter

Nu utser vi årets källkritik-hjälte i skolan

17 January 2023  |  |

Vem har gjort viktiga insatser för att lära barn och unga källkritik på nätet? Det är dags att skicka in din nominering till Det gyllene förstoringsglaset!

Fjolårets vinnar, Thomas Nygren och Lilla Aktuellt, när de tog emot sitt pris. Foto:

Priset har delats ut till skolor, lärare, elever eller personer som verkar inom biblioteksvärlden sedan 2017 – nu öppnar nomineringarna för insatser gjorda under det gånga året.

– Det svåra med att lära ut källkritik på nätet är att alla exempel är så flyktiga, säger Åsa Larsson, redaktör och ansvarig utgivare på Källkritikbyrån.

– Antingen har det redan visat sig vara manipulerade bilder eller felaktiga påståenden, och då är övningen nästan förstörd av faktagranskningar i sökresultaten. Eller så måste exemplen komma på uppstuds ur flödet i sociala medier och då kan det lätt börja spreta när man ska kombinera att undersöka ett påstående med att göra det begripligt för klassen. Det är en riktig utmaning och därför vill vi gärna uppmärksamma och hylla förebilder som man kan inspireras av.

Priset delas ut av Internetstiftelsen och Källkritikbyrån.

– I en digital värld där stora mängder information sprids med ljusets hastighet är det viktigare än någonsin att utveckla en förmåga att kritiskt granska källor och skilja på pålitlig och osäker information. Ett källkritiskt förhållningsätt i vår digitala vardag hjälper oss att bilda vår egen åsikt och fatta välinformerade beslut, säger Jannike Tillå, affärsområdes- och kommunikationschef på Internetstiftelsen.

Vem har under det här gånga året gjort avsevärda insatser för källkritiken på nätet? Mejla din nominering till kontakt@kallkritikbyran.se. Beskriv personen eller organisation och skriv varför du tycker att just de ska få priset.

Deadline för nomineringar är 6 februari. Priset delas ut på Källkritikens dag i samband med ett digitalt källkritiksevenemang med fokus på skolbarns digitala liv och bra sätt att ta upp källkritik på nätet i undervisningen – varmt välkomna!

Här kan du läsa om de tidigare vinnarna:

2022
Lilla Aktuellt
Thomas Nygren
Hederspris: Ulla Carlsson

2021
Kungliga biblioteket och Digiteket
Monika Staub Halling på Backaskolan i Lund
Hederspris: SeniorNet Sweden

2020
Facebookgruppen Källkritik, fake news och faktagranskning
Projektet Nätsmart Mora
Hederspris: Torsten Thurén

2019
Anette Holmqvist med Kolla Källan
Peter Olausson med Faktoider

2018
Martin Törnros med Ekokammaren och Mikoteket
DN-journalisten Matilda Gustavsson

2017
Conny Andersson med Bluffakuten
Årstaskolan i Stockholm

Bakom priset står:

Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation som verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället. De ansvarar för internets svenska toppdomän .se och sköter drift och administration av toppdomänen .nu. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad satsningar i syfte att möjliggöra att människor kan nyttja internet på bästa sätt, och stimulera kunskapsdelning och innovation med inriktning på internet.

Källkritikbyrån är ett faktagranskarinitiativ med målet att granska det som sprids på den svenska fejkarenan och hjälpa människor att bli självsäkra, trygga och medvetna nätanvändare. Bakom Källkritikbyrån står de tre grundarna av Viralgranskaren på tidningen Metro, ett projekt som bland annat vann Stora journalistpriset och Årets folkbildare.