Granskning

Nobelprotest sprider falska påståenden om covidvaccin

8 December 2023  |  |

På söndag planerar vaccinmotståndare en protest mot att Nobelpriset gått till forskning som möjliggjorde effektiva mRNA-vacciner mot covid-19. Protestgruppen skriver att vaccinerna “skördat 17 miljoner liv” – något som inte stämmer. Här utreder vi påståendet och dess ursprung.

När Nobelpriset i medicin 2023 tillkänngavs och det visade sig att det skulle gå till forskarna Katalin Karikó och Drew Weiss för deras upptäckter inom mRNA-forskningen så blottades de två motsatta uppfattningsvärldarna som finns efter pandemin.

“Mycket välförtjänt och glädjande”, kommenterade forskare efter beskedet, Vetenskapens värld visar program om upptäckten, det möts med jubel och firande.

Från Penn Medicines film om pristagarna.

Men i vaccinmotståndarnas läger ute i Facebook-grupper och kommentarsfält så togs nyheten emot med avsmak. “Troligen ett av de största brott, som är gjort mot mänskligheten någonsin”, kommenterade en person i en grupp. “Ett hån mot alla som dog eller fick farliga biverkningar på grund av detta”, säger en annan.

Kommentar på Facebook.

Åsiktsklyftan har bland annat tagits upp av Vetenskapsradion.

Den felaktiga uppfattningen att vaccinerna är ett farligt gift i stället för ett läkemedel har spridits under hela pandemin och sprids fortfarande på nätet.

På Nobeldagen, söndag 10 december, planerar tre grupperingar i den svenska vaccinmotståndarrörelsen att genomföra en protestaktion. Grupperna menar att vaccinerna har orsakat 17 miljoner människors död. På protestsidan står det:

We call for signatures to honor the memory of the 17 million people worldwide who have died tragically as a result of these improperly tested products.

Från Nobelprizeprotest.com

Uppgifterna sprids i samband med uppmaningen att delta i aktionen.

Påståendet om de 17 miljonerna döda har spridits under hösten av bland andra konspiratoriska och högerpopulistiska sajter som Swebb-tv, Vaken och Newsvoice samt Samhällsnytt, tidigare Avpixlat.

Från Vaken.se

Sajterna hänvisar till tidningen Epoch Times i USA som skrivit om en analys av en grupp ledd av Denis Rancourt, en före detta fysikprofessor vid Ottawa-universitetet i Kanada. Analysen har publicerats på sajten Correlation research in the public interest, vilket också är en ideell organisation som Denis Rancourt sitter med i ledningen för.

Det är alltså inte en studie som genomgått så kallad peer review. Slutsatserna har granskats av faktagranskare och avfärdats av experter.

– Det finns inga tillförlitliga data som stöder detta, säger Helena Hervius Askling, överläkare och docent i infektionssjukdomar, till Källkritikbyrån.

Vi tittat närmare på analysen som påståendet kommer ifrån.

17 miljoner döda-studien

Enligt analysförfattarna har de gått igenom det totala antalet dödsfall oavsett orsak (på engelska så kallad all-cause mortality) i 17 länder och inte hittat några positiva effekter av vaccineringen mot covid-19.

De kopplar ihop vaccinet i stället för själva smittan med toppar i överdödlighet i samband med tredje och fjärde boostersprutan. Dödlighetstopparna innan vaccineringen startade förklaras, enligt författarna, av plötsliga förändringar i vårdens arbetssätt och myndigheternas åtgärder, kopplade till utlysandet av en pandemi.

De har slutit sig till att runt 17 miljoner människor dött till följd av vaccinerna.

Kommentar på Facebook.

Problemen med analysen är många. Man har mätt dödlighet i samband med att vaccinerna började ges men har inte slagit fast huruvida de döda i statistiken varit vaccinerade. Att covid-19 skulle kunna spela en roll avfärdas helt och hållet.

Bortsett från att enbart korrelation inte kan belägga ett kausalt samband så utelämnar analysen att de här topparna i överdödlighet sammanfaller med uppgångar i dödsfall till följd av covid-19, skriver faktagranskarsajten Health feedback, och lägger till att publicerade vetenskapliga studier inte funnit att vaccinerade människor skulle ha större risk att dö än ovaccinerade.

Från Samnytt 2 oktober.

Jeffrey S Morris, professor i folkhälsa och förebyggande medicin samt chef för avdelningen för biostatistik på Pennsylvania-universitetet, pekade på att topparna i överdödlighet sammanföll mer med smittvågorna än med vaccinationerna.

Amesh Adalja, specialist på infektionssjukdomar och senior forskare vid Johns Hopkins University Center for Health Security, sade till nyhetsbyrån AFP:s faktagranskare att slutsatserna i analysen “representerar en stor förvanskning av den faktiska datan”.

“Toppar i dödsfall oavsett orsak är sannolikt följder av virusvågor under vissa perioder och har inget att göra med vaccineringskampanjer”, skrev han till AFP i ett mejl.

Inlägg i en Facebook-grupp.

Analysen fokuserar på ett litet antal länder på södra halvklotet och urvalet av länder har också fått kritik.

Denis Rancourt har tidigare sagt att han inte tror att ett nytt virus skulle bete sig som sars-cov-2 gjorde och att han i stället tror att det var motåtgärderna mot pandemin som ledde till dödsfall.

Denis Rancourt i programmet Ask Dr Drew från juli 2023.

Väletablerat att vaccinen är säkra

Vi frågade svenska experter och myndigheter om påståendena i Rancourts analys.

– Det finns väl verifierade data på hur många dödsfall vaccinerna har förhindrat (14–20 miljoner första vaccinationsåret enbart) och inget som talar för biologisk koppling med dödsfall och vaccin. När “alla” vaccinerar sig och folk dör i både covid och annat som vanligt så kan man ju om man vill koppla ihop det. I Sverige som ett exempel på land med tillförlitliga register hade vi ju dock “underdödlighet” efter första året och samtidigt en av de högsta vaccintäckningarna i världen för personer över 65, säger Helena Hervius Askling, överläkare i infektionssjukdomar på Akademiskt specialistcentrum i Region Stockholm och Karolinska universitetssjukhuset, och docent vid institutionen för medicin på Karolinska Institutet i Solna.

Kommentar på Facebook.

Läkemedelsverket meddelar att man håller sig till studier som publicerats i vetenskapliga tidskrifter och genomgått peer review.

– För samtliga covid-19-vacciner gjorde den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA noggranna säkerhetsuppföljningar varje månad under pandemin. Där granskades bland annat publicerade data samt inrapporterade data till företag och myndigheter. EMA har noga granskat de stora randomiserade placebokontrollerade studier, samt uppföljningsstudier efter godkännandet, och dessa visar inte på någon ökad risk för död som ett resultat av vaccination, säger Farshid Jalalvand, vaccinexpert på Läkemedelsverket.

Han påpekar att reda ut orsaker bakom död på befolkningsnivå är oerhört komplicerat.

– Även om en “dödsfallstopp” skulle korrelera med en vaccinationskampanj (som vanligtvis sträcker sig över flera månader, och kan sammanfalla med en pandemitopp) betyder det inte att det finns ett samband. I de randomiserade kliniska studier som har gjorts som har innefattat tiotusentals försökspersoner för både primärserie och boosterdoser har inga skillnader setts mellan vaccinerade och försökspersoner i antal dödsfall i kohorterna. Om en person på 800 vaccinerade hade dött som Swebb-tv påstår hade det synts extremt tydligt i studierna.

Han får medhåll av Folkhälsomyndigheten.

– Vaccinen har visat sig säkra och stora studier visar på en minskad risk för sjukhusvård och död på grund av covid-19, säger Annika Ersson, infektionsläkare och utredare på Folkhälsomyndigheten.

Hon tar upp en stor undersökning gjord med nordiska data som visar att en fjärde vaccindos minskade covid-relaterade sjukhusinläggningar och dödsfall bland personer äldre än 50 år.

– Rekommendationer om tidpunkt för påfyllnadsdoser av vaccin mot covid-19 bestäms bland annat utifrån förväntade smittvågor. Att det blir fler fall av svår sjukdom och död under en smittovåg än innan eller efter är förväntat och Folkhälsomyndighetens ambition är att rekommendera förstärkning av vaccinskyddet i lagom tid innan smittan i samhället ökar.

Enligt Ersson har analyser av skyddseffekten av en tredje samt fjärde dos vaccin mot covid-19 visat att de som tog dessa påfyllnadsdoser hade ett bättre skydd mot allvarlig sjukdom och död än ovaccinerade.

– Analyserna har inte visat någon ökad dödlighet efter påfyllnadsdos vaccin mot covid-19, säger hon.

Kommentar på Facebook.

Protesten

Bakom protesten står de tre grupperna Läkaruppropet, Sjuksköterskeuppropet och Partiet Mod. De har bildat något som de kallar “Nobel Prize Protest Committee” och skapat en särskild hemsida där man kan skriva under ett upprop.

Inlägg på Partiet Mods Facebook-sida.

Protesten omfattar även en manifestation i Stockholm på söndagen.

“Vi kommer att ha facklor och en kista. Ta med begravningsljus, egna blommor och bilder om du har någon släkting eller nära och kära som har skadats eller dött av COVID-vaccinerna”, skriver Partiet Mod.

I en av kommentarerna på Sjuksköterskeuppropets Facebook-sida undrar någon upprört varför inte läkaren Robert Malone nämns i samband med nobelpristagarna. Han påstår sig själv vara mRNA-vaccinens uppfinnare och det är också en vitt spridd uppfattning i vaccinmotståndarkretsar på nätet, men i själva verket är tekniken något som många forskare bidrog till.

Malone tas inte upp i pressmeddelandet från Nobelpriskommittén, men han är inte onämnd utan tas exempelvis upp av Göteborgs universitet i samband med att Nobelprisen tillkännsgavs tidigare i år.

Robert Malone är allmänt känd för sitt spridande av vilseledande påståenden om covid-19 och vaccinen under pandemin.

Vi går igenom flera begrepp, personer och påståenden som dykt upp i debatter i kommentarsfält under pandemin här:

► LISTA: Sanningen bakom uttrycken i vaccindebatten

Sammantaget: Den här analysen bevisar inte att 17 miljoner människor skulle ha dött på grund av vaccinerna mot covid-19. Gruppen som påstår detta har inte gjort en studie som publicerats i en vetenskaplig publikation utan en rapport som lagts upp på gruppens egen sida.

Analysen har fått kritik för allvarliga brister och dess slutsatser går emot stora vetenskapliga studier som i stället visar att vaccinerna skyddar människor mot allvarlig sjukdom och död.


Har du tips om saker du vill att vi ska granska så hör av dig!