Granskning

Nej, vulkanen Pinatubo släppte inte ut mer koldioxid än mänskligheten genom historien

11 September 2020  |  |

Bild på Pinatubos utbrott 1991. Foto: USGS

“Vulkanen Pinatubo släppte ut mer koldioxid än vad hela mänskligheten åstadkommit under hela sin historia”, skriver en person i ett inlägg som fått över 1 700 delningar.

Tänk på det när du betalar koldioxidskatt, avslutas inlägget med.


Inlägget från i tisdags är långt och innehåller en rad påståenden som går på tvärs med vetenskapen. Enligt författaren finns inga bevis för att mänskliga utsläpp av koldioxid bidrar till den globala uppvärmningen. Hon lyfter i stället fram vulkanernas effekt och särskilt vulkanen Pinatubos utbrott 1991.

Här är delar av inlägget:

Under de senaste 250 åren har halten koldioxid i luften ökat med endast 1 andel av 10 000. Ett mycket stort vulkanutbrott åstadkommer detta under en dag. Vulkanen Katla som ligger på Island släpper ut cirka 20-25 ton koldioxid per dag. Ett stort vulkanutbrott ger minst 20 år av “mänsklig produktion” av koldioxid och andra “värmande gaser”. När vulkanen Pinatubo vaknade på Filippinerna 1991, sprutade den ut mer växthusgaser i atmosfären än vad hela mänskligheten åstadkommit under hela sin historia.

Utdrag ur inlägg på Facebook 8 sep 2020
Inlägget på Facebook.

– Detta verkar helt befängt, säger Bo Galle, vulkanexpert och professor på Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Han är medförfattare till en nyligen publicerad studie i ämnet och uppskattar de vulkaniska utsläppen av koldioxid från vulkaner ovan jord till 50–100 megaton per år. Enligt Galle leder utbrott i haven sällan till att gasen når ytan utan löses i vattnet.

– Stora utbrott som Pinatubo kan ge ungefär lika mycket som dessa årliga emissioner (40 megaton sammanlagt för Pinatubo). Fossila bränslen ger cirka 30–40 gigaton per år, alltså flera hundra gånger mer än vulkanerna.

Uppgiften om hur mycket människan släpper ut kommer från Internationella energirådet IEA.

Mega och giga är förled som betyder miljon och miljard. Så 100 MEGAton av någonting är 100 000 000 ton. 40 GIGAton är 40 000 000 000 ton. Uppgifter om hur mycket vulkaner släpper ut är ett ämne för pågående forskning. Men uppskattningarna rör sig ändå på megaton-delen av skalan, medan de mänskliga utsläppen rör sig på gigaton-nivå.

USA:s geologiska myndighet USGS skriver på sin sida om vulkaner: “Förutom den direkta faran så kan utsläpp från vulkaner påverka det globala klimatet, men vetenskapliga studier indikerar att det som vulkanerna släpper ut i snitt är obetydligt jämfört med utsläppen från mänsklig aktivitet”.

Kommentar till inlägget på Facebook.

Idén om att vulkanerna är mycket värre för klimatet än människan har snurrat runt på nätet länge och påståendet har blivit faktagranskat vid ett stort antal tillfällen.

Det har spridits på Twitter. En person påstod att en vulkan just spytt ur sig mer koldioxid än alla bilar genom historien – och fick för det över hundratusen gilla-markeringar tidigare i år.

Inlägget på Twitter, återpublicerat av CBS news.

– Påståendet är galet falskt, sade Stanford-professorn Rob Jackson, chef för Global Carbon Project, ett samarbetsprojekt för att mäta utsläpp av växthusgaser, då till CBS news.

Det återfinns i otaliga memer och varianter:

Meme återpublicerad av AFP Factcheck.

Påståendet kommer från en australisk geolog vid namn Ian Plimer (som också nämns i det nu spridda inlägget). Han motsätter sig att människan är skyldig till den pågående globala uppvärmningen.

Den amerikanska faktagranskaren Snopes kollade påståendet 2015: “Släpper ett enskilt vulkanutbrott ut lika mycket koldioxid som hela mänskligheten gjort hittills?”. De utredde frågan från olika håll och kom fram till att hur man än vände och vred på det så var svaret nej.

Även Factcheck.org granskade påståendet 2015, på grund av att Mike Huckabee, dåvarande presidentvalskandidat för Republikanerna, uttryckt sig snarlikt.

I en intervju i juli 2015 fick Huckabee frågan om han trodde att människan bidrog till global uppvärmning.

“Det gör han sannolikt, men en vulkan kan i en smäll bidra med mer än vad hundra år av mänsklig akitivitet gör”, svarade Huckabee.

Huckabee tror alldeles för mycket om vulkaner, konstaterade Factcheck.org.

2019 dök det upp igen i samband med FN:s klimatmöte i Madrid.

An interesting read that I thought I would share with youWhere Does Carbon Come From???Where Does the Carbon Really…

Publicerat av Adrian Matthiassen – Social Media Commentator Torsdag 12 december 2019

Australiska faktagranskaren AAP FactCheck citerar en rad experter som alla påpekar att det inte stämmer. Delar av detta Facebook-inlägg innehåller samma formuleringar som det nu spridda svenska inlägget.

Det har även levt ett tidigare liv i svensk kontext med samma formuleringar, då från Facebook-sidan Klimatbalans 2019 med över 1 200 delningar:

Vulkanutbrott kyler ner vår planetUnder de senaste 250 åren har halten koldioxid i luften ökat med endast 1 andel av…

Publicerat av Klimatbalans Måndag 28 oktober 2019

– Detta verkar blossa upp då och då och är fullkomligt nonsens, säger maringeologen Richard Gyllencreutz på Stockholms universitet.

– Jag tror att argumentet används därför att det låter rimligt för någon som inte är insatt. Det är svårt att jämföra effekten av miljarder små mänskliga punktutsläpp som pågår hela tiden med den brutala kraften hos ett vulkanutbrott som bara sker ibland. Men de mänskliga utsläppen av koldioxid är mer än hundra gånger större än de vulkaniska.

Han får medhåll av Gustav Strandberg, klimatforskare på Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI). Människan släpper ut betydligt mer än den vulkaniska aktiviteten gör, säger han.

– Det finns också ett tankefel i inlägget, nämligen att människans utsläpp av koldioxid är betydelselösa bara för att de är små jämfört med andra naturliga utsläpp.

För det första påpekar Strandberg att de mänskligt orsakade utsläppen inte är små jämfört med utsläpp från vulkaner, som tas upp i det spridda inlägget. De är däremot små i jämförelse med utsläppen från haven och från växtlighet.

– Det intressanta är dock inte storleken på utsläppen eftersom de naturliga utsläppen motsvaras av i princip lika stora naturliga upptag av koldioxid. Det som är intressant för klimatförändringen är nettoförändringen i halten koldioxid eftersom det är den som driver klimatförändringen. Och den är det människan som står för.

Till följd av Ian Plimers påstående och allmänhetens frågor om den mänskliga faktorn när det gäller koldioxidutsläpp så gjorde den amerikanska miljöskyddsmyndigheten EPA en genomgång av det vetenskapliga läget 2011. Svaren blev jo, människor står för höjningen.

“Antropogena utsläpp är grundorsaken till ökningen i koldioxidnivåer det senaste århundradet” skrev myndigheten. (Antropogena utsläpp betyder mänskliga utsläpp.)

Ian Plimers påstående om vulkaner nämns specifikt och myndigheten konstaterade att det “inte har något faktamässigt stöd”.

Har du tips om saker du vill att vi ska granska så hör av dig!


Vill du stödja oss? Vi tror att det finns ett intresse av att främja faktagranskande journalistik i samhället. Så här gör du:

Företag eller organisationer kan till exempel köpa ett sponsorspaket eller adoptera föreläsningar på vår gratislista.

Som privatperson kan du swisha en donation till vårt företagsnummer 123 144 84 30 eller tipsa din chef om att det går att sponsra Källkritikbyrån.

Vill du ha mer information om detta, hör av dig till kontakt@kallkritikbyran.se.