Granskning

Nej, Plymouth rock-memet är inte ett bevis mot stigande havsnivåer

17 March 2023  |  |

Stenen och vattnet i bilden påstås vara oförändrade sedan 1620, men det stämmer inte – och havsnivåerna stiger.

Foto:Pixabay/Skärmdump/Facebook

En bild av den i USA välkända stenen “Plymouth rock” har gjort ett nytt varv i sociala medier och även hittat in i svenska grupper.

På bilden står det:

1620: Plymouth rock vid havsnivån
1920: Plymouth rock fortfarande vid havsnivån
2023: Plymouth rock kvar vid havsnivån

Text på meme-bild
Inlägg i en Facebook-grupp 4 mars.

I en svensk Facebook-grupp har bilden lagts in med kommentaren: “På 400 år, ingen förändring”. Gruppen beskriver sig som avsedd för personer “som vet att vi har ett klimat, men inte kan svära på att människan har eller kan påverka det”.

Meme-bilden har valsat runt sedan i somras internationellt. Sedan dess har även svenska sociala medier-användare tagit upp stenen.

Exempelvis skrev en man på Twitter att havsnivåerna knappt höjts något på hundratals år och lägger till: “Se t.ex. Plymouth Rock som funnits sen 1600-talet på samma plats i havet”.

Kommentar på Twitter.

Nu har memet spridits på nytt, bland annat på Tiktok.

Tiktok-video från 8 mars.

En mytomspunnen sten

I USA är stenen ett turistmål och en del av den amerikanska historien då det påstods att de första pilgrimerna landsteg där. Detta är dock inte belagt, utan är muntlig tradition. Enligt Plymouths sida för turistinformation var det en 94-årig man som 1741 pekade ut stenen som den som pilgrimerna skulle ha klivit på, över hundra år efter händelsen.

Texten “1620” ristades in i stenen år 1880, enligt det lokala muséet, och stenen har flyttats på vid flera tillfällen. På muséets sajt står det bland annat om en flytt, då området skulle byggas om, att “strandlinjen gjordes om så att när stenen åter lades tillbaka på sin plats så var det vid vattennivån”. Vid ett annat tillfälle grävdes stenen ut, lyftes upp och lades på marken.

I korthet kan man säga att dess position i jämförelse vattenbrynet har varierat.

Här kan du läsa mer om stenens olika förflyttningar.

Havsnivåhöjning

Poängen då? Har havsnivån höjts eller inte i Plymouth? Kontoret för förvaltning av kustområden i delstaten Massachusetts har uppskattat att vattnet i Plymouths hamn stigit med ungefär en halv meter sedan 1620.

Det finns också idel bilder och filmer i sociala medier där Plymouth-stenen är under vatten vid tillfällen med hög flod.

Havsnivån varierar regionalt och det finns många olika faktorer som påverkar hur högt vattnet står lokalt. Det här är en geografisk punkt, hur är det på en global nivå? Stiger havsnivåerna?

Ja, det gör de och takten i vilket det sker har ökat på senare tid.

Den genomsnittliga havsnivån i världen ökade med 20 centimeter mellan 1901 och 2018. Men sedan 1971 har höjningstakten accelererat, enligt FN:s klimatpanel IPCC.

The average rate of sea level rise was 1.3 [0.6 to 2.1] mm yr–1 between 1901 and 1971, increasing to 1.9 [0.8 to 2.9] mm yr–1 between 1971 and 2006, and further increasing to 3.7 [3.2 to 4.2] mm yr–1 between 2006 and 2018 (high confidence). Human influence was very likely the main driver of these increases since at least 1971.

Ur rapporten Climate Change 2021: The Physical Science Basis från FN:s klimatpanel IPCC

Sedan man inledde satelllitmätningarna 1993 så har takten på havsnivåhöjningen fördubblats, enligt FN:s meteorologiska organ WMO.

“Även om detta fortfarande mäts i termer av millimeter per år så blir det sammanlagt 0,5–1 meter per sekel och det är ett långsiktigt och stort hot mot många miljoner kustbor och låglänta länder”, står det på WMO:s sajt.

I en lägessammanfattning från februari 2023 skriver WMO om frågan ur ett flertusenårigt perspektiv, med tillägget att det finns stora osäkerheter kring takten på avsmältningen av världens största ismassa i Antarktis:

Over the next 2000 years, global mean sea-level will rise by about 2 to 3 m if warming is limited to 1.5°C, 2 to 6 m if limited to 2°C and 19 to 22 m with 5°C of warming, and it will continue to rise over subsequent millennia. The likelihood and impacts of abrupt and/or irreversible changes increase with further global warming.

Ur WMO Global Sea-Level Rise & Implications – Key Facts and Figures 13 februari 2023

Problemen med stigande havsnivåer är inte bara medelnivån, utan hur det blir vid exempelvis stormfloder. Här kan du läsa mer om stigande havsnivåer på Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI).

Sammantaget: havsnivåerna stiger och Plymouth rock har en historia som man bör läsa innan man utser den till en utgångspunkt för slutsatser om havsnivåhöjningen.


Har du tips på saker som du vill att vi ska skriva om så hör av dig!

Källkritikbyrån samarbetar med Facebook som tredjepartsfaktagranskare och därmed kan du ha sett våra artiklar kopplade till spridda länkar eller bilder på Facebook och Instagram. Vill du veta mer om det samarbetet så läs här och här kan du läsa mer om vår journalistik och arbetssätt!