Granskning

Nej, gamla vargar går inte först i snö och sätter takten för flocken

28 February 2024  |  |

En bild som ska föreställa en speciellt omsorgsfull vargflock har spridits i över nio år på Facebook och har nu börjat cirkulera på nytt – men påståendena om vargar stämmer inte.

Foto: Skärmdump/Facebook/Pixabay

Bilden föreställer en vargflock som stretar fram i snön. Enligt texten så går alfan sist och håller koll, och hela flocken månar om de äldre djuren.

Texten lyder så här:

Kan vi lära oss något av en vargflock? De 3 första är gamla eller sjuka, dom bestämmer takten för hela flocken. Om det hade varit tvärtom skulle dom halka efter och tappa kontakten med flocken. Och vid en attack bakifrån skulle dom dö.

Sedan kommer 5 starkaste vargarna som skyddar flocken framifrån. Gruppen i mitten är helt skyddat. Nästa grupp på 5 vargar är även dessa bland de starkaste och skyddar gruppen bakifrån.

Sist kommer ledaren (Alfahanen). Han ser till att ingen halkar efter och att flocken är samlat och följer samma spår. Han är redo att spinga i viken riktning som helst för att skydda sin flock.

Att vara ledare betyder inte att vara spetsen; att vara ledare betyder att ta hand om sitt team.

Inlägg på Facebook
Bilden på Facebook.

Reaktionerna på bilden har varit himlastormande på nätet: “Fantastiskt! Jag trodde aldrig att jag skulle säga det här men vi borde vara mer som vargar! Ta hand om de svaga.”

Problemet är bara att det inte går till så här i verkligheten.

Nio år gammalt inlägg

Språkfelen i texten kan bero på att den är maskinöversatt – faktagranskaren Snopes har spårat påståendenas ursprung till ett italienskt Facebook-inlägg från 2015.

Vi rapporterade om bildens spridning bland svenska Facebook-användare med Viralgranskaren 2016. Dessförinnan hade den haft stor internationell spridning, exempelvis med det här inlägget som då hade en över kvarts miljon delningar.

Inlägg på Facebook 2015.

Den version som just nu sprids bland svenska Facebook-användare är ett inlägg från 2019 som är uppe i 25 000 delningar.

Facebook-inlägg från 2019.

Avfärdas av vargexperter

– Att det som på bilden skulle vara tre skröpliga gamlingar längst fram är enormt osannolikt, sade Olof Liberg, rovdjursforskare och koordinator för det skandinaviska vargforskningsprojektet Skandulv till Viralgranskaren 2016.

De lever inte med sina far- och morföräldrar?

– Nej. En vargflock är i princip en kärnfamilj med pappa, mamma och barn, sade Liberg.

När en varg blir ett år så är den färdigutvecklad och kan dra iväg för att starta sitt eget liv. I undantagsfall kan vargar hänga kvar i flocken, som fylls på av nästa årskull.

Kommentar på Facebook.

Enligt Liberg finns det ingen bestämd regel för vem som går var i en vargflock, men det vanligaste är att en av föräldrarna, oftast honan, går längst fram genom snö och resten av flocken går i fotspåren för att spara energi.

Vad händer med mormor då?

– Om hon blir gammal och får ålderskrämpor så kan hon bli försörjd om hennes partner fortfarande kan jaga. Men det finns fall då partnern tröttnat och skaffat sig en yngre partner. Då hamnar hon på efterkälken och åker ut ur familjen.

En gammal sjuk varg kan också bli attackerad av en annan varg av samma kön.

Utdaterade uppfattningar om alfan

Bilden kommer egentligen från BBC:s Frozen planet där den beskrevs på ett annat sätt – 25 vargar som stretar fram bakom alfahonan i 40 minusgrader i Kanada.

Men även den beskrivningen var problematisk – begreppet alfahona eller alfahanne bland vargar är nämligen inte vad vi tror.

– Dominans är ingen viktig del i en vargfamilj. Alfahanne betyder ingenting annat än farsan i familjen. Vi försöker undvika det uttrycket inom vargforskningen i Skandinavien, sade Olof Liberg.

Föreställningar om alfahannen bygger på missförstånd från tidig vargforskning då man forskade på vargar som tvingats ihop i konstruerade grupper, enligt Olof Libeck.

Missuppfattningarna om dominans finns kvar än i dag.

– Men förhållandena i en vargfamilj i det vilda är alltså mycket fridsamma. Det är väldigt lite bråk och öppna strider förekommer knappt alls.

I den mån man kan se rangskillnader så bygger de på ålder och storlek och det vanligaste är att pappa varg är störst.

LÄS MER:
► Påståendena om cyanid och salt bör tas med en nypa salt
► Nej, sockervaddsbilden visar inte “ett nytt råttgift”
► Sanningen om Arne Hegerfors citat fanns inte på en mack i Örebro


Har du tips på saker som du vill att vi ska skriva om så hör av dig!