Granskning

Nej, förskolebarn uppmanas inte att “utforska sin sexualitet” i ny läroplan

15 September 2023  |  |

En Tiktok-användare med nära 10 000 följare påstår att barn på förskolan ska utforska sin sexualitet till följd av en ny läroplan, något som inte stämmer.

Foto: Skärmdump/Tiktok

Till vardags pratar mannen om kryptovalutor, men han har även ett stort intresse för konspirationsteoretiska idéer om samhället. I en video, som fått över 329 000 visningar på Tiktok, tar han upp en text om sexualkunskap och säger så här:

Nu får det för fan vara nog! Från och med höstterminen 2023 – det står 2022, jag vet, men artikeln är skriven 2023, så de har skrivit fel – så kommer det komma en ny läroplan för grundskolan i sexualkunskap. Så det kommer inte heta sexualkunskap längre, utan det kommer heta sexualitet.

Så man tar det här med sexualitet till nästa nivå. Barn på förskolan ska utforska sin sexualitet.

Och den här nya ordningen är något som EU backar upp och WHO. Det pågår just nu en attack mot våra barn. Och det handlar om den här transgenderagendan. Jag säger bara en sak, låt våra fucking barn vara i fred.

Transkribering av Tiktok-videon

I videons beskrivning finns hänvisningar till konspirationsteorier som exempelvis “the great reset” – så här står det:

Låt barnen vara! Helt sjukt det här…🤬🤬🤬 #agenda2030 #greatreset
Vill du djupdyka i kaninhålet 🕳️🐇 Fly ifrån Matrix 🌍

Ur videons caption på Tiktok

Klippet har fått kring 25 000 interaktioner på plattformen sedan den publicerades den 19 augusti.

Påståendena som görs i videon stämmer dock inte – vi går igenom dem här.

Läroplanen

Mannen påstår att Sverige får en ny läroplan i höst, vilket är fel. Den nya läroplanen började gälla förra hösten och förskolans läroplan har inte ändrats sedan 2018.

– Det som sägs i denna video stämmer inte. Det står ingenting om sexualitet i förskolans läroplan. Jag vill påminna om vikten av källkritik och att vara noga med att inte sprida obekräftad eller felaktig information vidare. Alla läroplaner finns tillgängliga på skolverket.se för den som vill läsa och få korrekt information om innehållet, säger Ingrid Essegård, undervisningsråd på Skolverket.

Uppfattningen att personal ska uppmana barn till sexuell aktivitet har spridits i sociala medier under flera år. I februari rapporterade Källkritikbyrån om en video där en kvinna påstod att barn skulle prata om pornografi, sex och onani i förskolan, vilket tillbakavisades av Skolverket.

Ingrid Essegård på Skolverket poängterade då att kroppen och sexualitet tas upp på ett åldersanpassat sätt i svensk undervisning.

– På lågstadiet handlar det till exempel i biologi om att lära sig några av kroppens organ. På mellanstadiet ska människans pubertet tas upp. Först i årskurs 7-9 är det lite mer detaljerat, då står det om sexuellt överförda sjukdomar och preventivmedel.

Bygger på missförstånd

Källkritikbyrån har sökt mannen med Tiktok-videon och ställt frågor om vad han stödjer sina påståenden på, men inte fått svar. I bakgrunden på videon ser man en debattartikel i tidningen Epoch Times från i våras som mannen verkar läsa ur, där det påstås att Skolverket vill att barn utforskar sin sexualitet redan i förskolan.

Skolverket har svarat i samma tidning att det inte stämmer.

Videon på Tiktok.

Det är inte någon på Epoch Times som skrivit artikeln, utan den är insänd av en grupp debattörer, men tidningen har valt att publicera texten.

Debattörerna skrev:

WHO tänker ändra på sexualundervisningen för barn. Att prata om biologi och preventivmedel duger inte. De vill att pedagoger ska uppmuntra småbarn till att njuta av sina kroppar och förmedla en positiv syn på sex. De vill att barnen på förskolan ska uppleva ”…njutning vid beröring av sin egen kropp och onani i tidig barndom”. (Citat ur Standards for Sexuality Education in Europe, WHO & BZgA, 2010.)

Ur debattartikeln i Epoch Times

Problemet är att gruppen bakom debattexten förvanskat vad det står i källan Standards for sexuality education in Europe, ett dokument från 2010 från den tyska federala myndigheten för information om hälsa BZGA och WHO:s regionala Europa-kontor.

Debattörerna står själva för den första delen av meningen – “de vill att barnen på förskolan ska uppleva” – och har lagt det till orden som faktiskt står i dokumentet – “njutning vid beröring av sin egen kropp och onani i tidig barndom”.

Matrisen

Det sistnämnda formuleringen återfinns fristående i en matris som handlar om vilken information och kunskap som kan vara aktuell i olika åldersspann. Det klargörs från de som skrivit dokumentet att den här informationen riktar sig till personal som jobbar med barn.

Det står bland annat att barn i 0-4-årsåldern upptäcker sin kropp och genitalier, att det kan vara skönt att ta på sin kropp, onani i tidig ålder, samt att fysisk närhet är ett uttryck för kärlek och en normal del av livet.

Skärmdump av matrisen i slutet av dokumentet

Trots att det inte är avsett som någonslags uppmaning till att “lära barn att onanera” så har skärmdumpar och förvanskningar av det här stycket i matrisen spridits på nätet som ett bevis för just detta i flera år. Matrisen har även använts som “bevis” för andra liknande falska påståenden, till exempel att barn skulle uppmanas att ha sex så tidigt som möjligt, och den har tagits upp i faktagranskningar flera gånger. Här är ett par exempel:

► FN och WHO rekommenderar inte att barn ska ha sex så tidigt som möjligt (AFP Finland)
► FactCheck: Will children aged 4 and under be taught about masturbation if the sex education bill becomes law? (The Journal)
► No, the WHO did not impose a sexuality education program advocating “pedophilia” (AFP France)

Kommentar på Tiktok.

Frågan tas specifikt upp i fråga-svar-delen till dokumentet och det poängteras att det är skillnad på att något ska läras ut direkt till elever och information som är riktad till personal runt barn för att de ska kunna hantera frågor och situationer på ett åldersanpassat sätt.

Debattinläggets författare påstår att det som står i matrisen är något som barnen ska uppmanas att göra, men lägger inte fram några bevis för det.

Kommentar på Tiktok.

På ett flertal punkter så förvanskar debattinläggets författare det som står i dokumentet och i den tillhörande fråga-svar-sektionen.

Debattinläggets författare skriver i Epoch Times:

Fråga: Enligt vissa kritiker uppmuntrar standarderna 1 till 4-åriga barn till onani och att leka doktor och 6-åriga barn att utforska samkönade relationer. Stämmer det?

Svar: Det stämmer. Annars kanske pedagoger beter sig på ett olämpligt sätt och skadar barnen.

Ur debattartikeln i Epoch Times

Men om man läser vad det faktiskt står så blir bilden en helt annan:

According to some critics, the Standards promote “masturbation” and “playing doctors” in children from age 1 to 4 and encourage 6 year old children to “explore samesex relationships”. Is this true?

As mentioned, it is considered crucial that sexuality education is age-appropriate. Therefore, the Standards include information about the typical developmental stages of children. This information is addressed to professionals (e.g. teachers, including kindergarten teachers), who need to be informed about the variety of normal phenomena in the psychosexual development of children including, in fact, early childhood masturbation and “doctor” games. Without such knowledge, there is a risk that professionals will react in inappropriate ways, possibly harming the child and/or hindering his/her future healthy development. The Standards therefore inform professionals about how to deal with these phenomena in a high-quality sexuality education programme in a developmentally appropriate way.

Fråga 6 i dokumentets FAQ

Debattinläggets författare skriver:

Fråga: Hur tänker ni när ni säger att sexualundervisning ska börja redan från födseln?

Svar: Det har WHO bestämt eftersom sexualitet innefattar mer än bara den sexuella handlingen.

Och om man läser vad det faktiskt står:

What does it mean when you say that sexuality education should be started “from birth”?

In the development of the Standards, it was deliberately decided to call for an approach in which sexuality education starts from birth. It is crucial to emphasize in this context that sexuality comprises far more than the sexual act, and that the sexuality of a child is not to be confused with the sexuality of an adult. The Standards are based on a broad understanding of the term “sexuality”, which acknowledges that topics like emotions, building relationships, protecting privacy, respecting boundaries, expressing wishes, experiencing closeness, etc. are an integral part of sexuality.

These dimensions of sexuality become relevant long before a child matures into adulthood. From birth, babies learn the value and pleasure of bodily contact, warmth and intimacy. Later, they learn the difference between male and female, and between intimates and strangers. From birth, parents in particular send messages to their children that relate to the human body and intimacy. In other words, they are engaging in sexuality education.

Particularly in these early years, sexuality education is thus naturally provided in close cooperation with parents and focuses on emotions, feelings and senses, on learning about them and understanding related expressions, and on developing an ability to talk about them.

Why start sexuality education at an early age?

Sexuality education is a lifelong process, but it is most essential during childhood and adolescence. If sexuality education begins at a young age, it can be proactive and help to guard against future misinformation. It gradually equips and empowers children and young people with information, skills and positive values so that they can understand and enjoy their sexuality, have safe and fulfilling relationships when they are ready and take responsibility for their own and other people’s sexual health and well-being.

As mentioned above, a child’s sexuality differs from an adult’s in many ways: in its expression, its content and its objective. Specific questions and ways of behaviour occur in each age group and at each developmental stage. The Standards are based on scientifically accurate information regarding the different phases of development in children, and attach great importance to developmentally appropriate methods of sexuality education. For instance, when a 3-year-old asks “where babies come from”, he/she needs different information from a child at a later stage of development. In the age group 0-4, the pedagogical aim that children should acquire an attitude of “respect for gender equality” means that they should learn that boys and girls are equal in terms of their rights as human beings. In practice, this means that the basics of a certain topic are introduced at an early stage, although the topics reoccur and will be consolidated at later developmental stages.

Fråga 4 och 5 i dokumentets FAQ

Mycket av det som står i dokumentet bygger forskning om barns utveckling.

Att onani är något som barn kan hålla på med i tidig ålder tas upp på många håll, och står exempelvis omskrivet på sidor som Bris (Barnens rätt i samhället) och i rikshandboken i barnhälsovård (BHV).

WHO:s roll

“Bakom nyordningen står EU och WHO:s standard för sexualkunskap”, skriver författarna till debattartikeln i Epoch Times. Det nämns även av mannen i Tiktok-videon.

I samband med ryktesspridning på nätet så klargjorde WHO i våras i en kommentar till nyhetsbyrån AFP att man inte rekommenderar till sexuell aktivitet under de nationellt fastställda åldersgränserna. I Sverige är det olagligt för den som är 15 år eller äldre att göra något sexuellt med någon som är under 15 år.

WHO kommenterade vidare till AFP:

“Vad gäller sexualundervisning och alla övriga frågor så ger inte WHO instruktioner eller beordrar länder vad de ska göra. WHO tillhandahåller guider för policyer och program baserade på forskningsresultat och erfarenhet från program”.

Ur AFP-artikel från 25 april

Skolverkets representanter har vid flera tillfällen klargjort att WHO inte bestämmer över svenska läroplaner.

Så här sade den tillförordnade enhetschefen på Skolverket, Roger Persson, i ett svar i Epoch Times med rubriken “Medborgarinitiativ sprider felaktigheter om svenska läroplaner”:

Det stämmer inte heller att WHO eller EU har påverkat eller deltagit i arbetet med uppdateringarna av läroplanerna. Det är enbart svenska myndigheter och organisationer som är inblandade i uppdateringar av de svenska läroplanerna.

Ur Epoch Times 4 april

Detsamma sade Ingrid Essegård på Skolverket i samband med Källkritikbyråns granskning i februari. Vi ställde då frågan till henne om hur det går till när det görs ändringar i läroplanerna.

– Det är en väldigt öppen process. Det är bara svenska myndigheter och organisationer som är inblandade i svenska läroplaner, och WHO är inte inblandade över huvud taget. Oftast får vi i uppdrag av regeringen att ge förslag på ändringar. Då samlar vi en arbetsgrupp som tar kontakt med forskare, myndigheter, lärosäten och organisationer, så att vi samlar så mycket synpunkter och information som möjligt. Utifrån det utarbetar vi sedan våra förslag. Därefter går förslagen på remiss till personer, organisationer och myndigheter som får läsa och lämna synpunkter. När vi är klara lämnar vi ett förslag till regeringen, som därefter fattar beslut om ändringarna. Det kan också hända att regeringen ser vårt förslag och tycker att de vill ändra på det. Då kan de göra det, sade Ingrid Essegård.

Och vilken roll har EU?

– Europeiska unionen styr inte över innehållet i medlemsländernas nationella utbildningspolitik och utbildningssystem. Rekommendationer från någon av EU-institutionerna, till exempel Europeiska kommissionen, är inte bindande och får därför inga rättsliga konsekvenser för något av medlemsländerna. Skolverket bevakar både EU:s och andra internationella organisationers råd och riktlinjer, men förhåller oss självständigt till dessa. Skolverket följer även det nationella och internationella forskningsläget inom sexualundervisning, säger Ingrid Essegård på Skolverket.

Även andra påståenden i debattartikeln är förvanskade. Man påstår att regeringen 2019 gav Folkhälsomyndigheten i uppdrag “att ta fram en nationell strategi för att införa WHO:s sexualkunskap i Sverige”.

– Felaktigt, säger Kalle Asplund på Folkhälsomyndighetens presstjänst.

Uppdraget var att utarbeta en nationell strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

– Undervisning i skolan är en av flera delar som pekas ut som centrala inom strategin, men den är mycket mer omfattande än så eftersom området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) omfattar alla människor under hela livsspannet, säger Asplund.

Han påpekar att vad skolans undervisning ska innehålla styrs nationellt.

Konspirationstroende avsändare

Att missuppfatta detaljer och ta saker ur sitt sammanhang tillhör vanligheterna inom den konspirationstroende världen.

Flera av de som är pådrivande i frågan på sociala medier ägnar stor uppmärksamhet åt konspirationsteoretiska idéer och det gör även mannen bakom Tiktok-videon. Mannen vill bygga ett “community” för de här idéerna, som han gör reklam för.

Ur en av mannens Tiktok-videor.

Enligt mannen så har han haft ett flertal Tiktok-konton men fått dem nedstängda. Tiktok har också plockat ner mannens klipp, exempelvis ett om Pride-festivalen och hbtq-rörelsen. Anledningen var att det innehöll “hatiska yttranden och hatiskt beteende”, sade mannen i en uppföljande video i juni i år, där han beklagade sig över bristen på yttrandefrihet.

Källkritikbyrån söker mannen, men har inte fått svar.

Sammantaget: Vare sig mannen i Tiktok-videon eller gruppen bakom debattartikeln har lagt fram något som stödjer påståendet att barn ska uppmanas till att utforska sin sexualitet i förskolan.

Det som presenteras som bevis eller belägg visar i själva verket något annat. Uppmaningar till vuxna om att inte agera exempelvis skambeläggande mot barn i frågor om kroppen är inte samma sak som att de vuxna ska uppmana barn till sexuella handlingar.

När Skolverket uppdaterar läroplanerna för svensk skola tar de under arbetets gång in en mängd information, däribland internationella organisationers råd och riktlinjer, men förhåller sig självständigt till de organisationerna. Det är alltså svenska myndigheter som tar fram förslag och svenska politiker som fattar beslut om dessa.


Har du tips om saker du vill att vi ska granska så hör av dig!

Källkritikbyrån samarbetar med Facebook som tredjepartsfaktagranskare och därmed kan du ha sett våra artiklar kopplade till spridda länkar eller bilder på Facebook och Instagram. Vill du veta mer om det samarbetet så läs här och här kan du läsa mer om vår journalistik och arbetssätt!