Granskning

Misstro mot överdödlighet och covidtester sprids på Facebook

15 January 2021  |  |

Sverige har ingen överdödlighet och oron över coronaviruset är kraftigt överdriven – så låter det i en del av nätets hörnor. Men tabellen som nu sprids innehåller fel och enligt SCB så har vi haft överdödlighet det gångna året.

Ett av inläggen där tabellen spridits i sociala medier.

Uppdatering 22 februari 2021: I den här artikeln nämns ett preliminärt antal döda. Enligt den sluträkning som kommit från SCB så dog 98 124 svenskar förra året. Du kan läsa mer i pressmeddelandet här.

97 164 svenskar dog förra året, enligt preliminära siffror från Statistiska centralbyrån (SCB). Det kan jämföras med snittet för 2015–2019 som ligger på 90 962. Det är alltså en skillnad på över 6 000 döda.

– Lite slarvigt kan man säga att det är de som hade levt nu om covid inte hade funnits, säger Linus Garp, befolkningsstatistiker på SCB, till TT.

Ett år som sticker ut. Men i sociala medier har det i dagarna spridits en uppfattning att 2020 inte alls var något märkvärdigt år.

“Vi har ingen överdödlighet. Vi är lurade. Ren fakta!”, skriver en kvinna i ett långt inlägg som fått över 3 000 interaktioner på Facebook.

Hälsoprofilen Sanna Ehdin som vi rapporterat om tidigare skriver samma sak: “2020 var inte ett dödligare år än de föregående” inleds ett inlägg med 2 500 interaktioner från i tisdags. Hon har lagt in den här bilden:

Tabellen som sprids i sociala medier.

Båda inläggen innehåller en grön tabell med siffror som påstås komma från SCB. Vi frågade myndigheten.

– Tabellen i Facebookinlägget är inte från oss, men siffrorna kan vara det, säger Johannes Cleris, presstalesperson på SCB.

Han ser att många hämtar statistik från SCB:s databas, klipper och klistrar och gör sina egna uträkningar.

– Det cirkulerar otaliga hemmasnickrade diagram och tabeller i sociala medier. Det är naturligtvis förvirrande för många, men tyvärr något som är svårt för oss att göra något åt.

Tabellen har även spridits på Twitter och lades vid ett tillfälle upp på forumet 4chan.

Men, stämmer uppgifterna i tabellen då? Vi går igenom.

Den som skapade tabellen har till att börja med lagt in en felaktig siffra för 2020. Om man kontrollerar sifferuppgiften i SCB:s statistik så ser man att den ligger på 97 164 döda för 2020, och inte 95 022 som det står i den spridda tabellen. Och siffrorna kommer dessutom att ändra sig.

– Även om dödsfall ska rapporteras skyndsamt så sker det en viss eftersläpning, säger Tomas Johansson, befolkningsstatistiker på SCB.

SCB reviderar hela tiden sin statistik och fyller på den i efterhand (vilket man kan följa i tabell 8 i SCB:s Excel-dokument Preliminär statistik över döda).

Det har varit mer liv och rörelse i myndighetens sifferkolumner 2020 än under andra år. Dels har vården varit under press och därmed kan arbetsuppgiften att rapportera in dödsfall fått stå tillbaka för annat. Och dels har det under hösten gjorts en förändring av rutiner för inrapportering av dödsfall till Skatteverkets folkbokföring, säger Johansson.

Den här föränderligheten i siffrorna kan ha skapat förvirring för den som är ovan vid statistiken (men ändå vill bygga sin egen tabell).

– Sedan förväntar vi oss också fler inrapporterade dödsfall från mellandagarna. Det är främst den 29-31 december som det uppenbart saknas många dödsfall. Det kommer dock att tillkomma ytterligare dödsfall för tidigare dagar, men det kan begränsas till enstaka dödsfall per dag, säger Tomas Johansson på SCB.

Den preliminära siffran för antalet döda 2020 som presenterades i veckan kommer sannolikt att skrivas upp med ett par hundra fall, spår SCB.

– Det är svårt att bedöma eftersläpningen bland annat på grund av jul- och nyårshelgerna. Min gissning är att det bör tillkomma mellan 300 och 500 dödsfall under 2020 innan “böckerna” stängs.

Först 22 februari kommer det att slås fast en slutsumma. Detta tillvägagångssätt, att det dröjer ett par veckor innan allt är klart och statistiken presenteras, är inte nytt för i år.

Sen har vi den lite större frågan om vad man ska jämföra med när det gäller dödligheten. Enligt Folkhälsomyndigheten har hittills 9 433 personer dött med covid-19. Man räknar då de som har en laboratoriebekräftad covid-19-diagnos som avlidit “i nära anslutning till sjukdom”, det vill säga inom 30 dagar av diagnosen.

– Detta innebär att några kan ha avlidit av en orelaterad orsak, men även att personer som avlider senare i förloppet inte räknas. Detta är ett mått som fungerar väl inom influensaövervakningen som ett konservativt mått på avlidna, sade Folkhälsomyndighetens pressekreterare Jon Pelling till journalisten Emanuel Karlsten i april.

I brist på bättre mätmetoder så har det funnits en förväntan på att uppmätt dödlighet ska ge mer svar och nu när året var till ända så har många väntat på siffrorna. Så hur gick det?

– Hur man än vänder och vrider på det så har det dött fler människor än normalt, säger David Pettersson, statistiker på Socialstyrelsen.

Okej, men vad är ett normalt år? Under 2000-talet har vi dött i ett ganska jämnt tempo, i snitt 91 000 om året. I år ser det alltså ut att landa på mellan 97 000 och 98 000. När SCB mäter över- respektive underdödlighet så jämför man med en ‘baslinje’ som tas från de senaste fem åren, alltså ett snitt av 2015-2019.

Det hade till exempel varit väldigt missvisande att bara jämföra med föregående år den här gången. Då dog det nämligen anmärkningsvärt få, på grund av en mycket mild influensasäsong. Det är också vanskligt att jämföra dödligheten över längre tid. Sveriges befolkning har ökat över åren och det beror främst på två saker: invandring och att det föds fler än det dör.

– Det här måttet, andel döda av befolkningen, är ganska grovt. Det tar inte hänsyn till exempelvis befolkningssammansättningen, säger Tomas Johansson på SCB.

I tabellen lyfts andelen som dött fram. Den etablerade metoden för att räkna ut årlig dödlighet är att dela antalet döda under året med medelfolkmängden för samma år (alltså snittet av folkmängden vid årets början och slut). Till exempel så blir 1993 års dödstal på 97 008 en större andel av befolkningen eftersom svenskarna var färre på den tiden.

– Vi har en mycket lägre basdödlighet nu än vad vi hade för bara några år sedan. En mycket mindre andel av befolkningen dör nu jämfört med tidigare. Man behöver bara gå 20 år tillbaka i tiden för att det ska finnas en skillnad. Vi förväntas leva längre i dag, säger Linus Garp till TT.

Om man läser de här Facebook-inläggen så får man uppfattningen att det inte varit överdödlighet i Sverige 2020.

Jo, det har det, säger Tomas Johansson på SCB.

– Under delar av året så har 2020 inte skilt sig från tidigare år. Till exempel i januari–februari så var det ganska få döda i Sverige. Samma sak juli–oktober. Men vi hade en väldigt tydlig överdödlighet under våren och försommaren och även under november och december.

Så här ser fördelningen av över- och även underdödlighet sett ut under året.

Från SCB:s statistik.

Sammantaget kommer 2020 att sticka ut, enligt Johansson.

– Men inte jättemycket, särskilt om man tar det grövre måttet döda per befolkningsmängd. Det hade behövts ganska många fler döda för det. Det är ju inte som till exempel under spanska sjukan 1918 då det dog ungefär 30 procent fler än kringliggande år. 2020 kommer att se ut som ett litet hack om man drar upp en längre tidsserie – men det kommer att vara ett hack, ja.

Diagram över antalet döda per 100 000 invånare i Sverige över tid. Källa:SCB

Och tittar man på antalet döda per år under 2000-talet så ser man att 2020 avviker kraftigt från året innan, men även från femårssnittet, noterar Tomas Johansson. (2020 baseras på den senaste preliminära statistiken.)

– Så stora avvikelser har vi inte sett på närmare 100 år.

Diagram över antalet döda i Sverige över tid. Källa:SCB

Kvinnan som skrivit ett av inläggen är av uppfattningen att covid-19 är något av ett bedrägeri. Det framgår av ett annat av hennes Facebook-inlägg, från december, även det med många gilla-tummar och delningar. Där skriver hon:

“Men finns inte Covid-19? Jo, det verkar som att ca 150 personer i Sverige verkligen har dött av detta. Resten som har dött år 2020 med påstådd Covid-19 har dött av en luftvägsinfektion/lunginflammation orsakat av virus på grund av underliggande sjukdomar, mediciner, kroniskt högt blodsocker och/eller immunförsvarsänkande mediciner.”

Inlägget från den här veckan innehåller en lång rad andra påståenden bland annat att vaccineringen är en skenmanöver:

Lösningen är att få igång vaccineringen så kan man säga i april att “nu är det över. tack alla”. Det ÄR redan över sen länge och i april försvinner ALLTID influensan så det sker per automatik.

Vi frågade Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten, om vi bara hade behövt vänta till sommaren.

– Det skulle säkert kunna minska kraftigt precis som förra sommaren, men sen skulle det komma tillbaka i kraftiga vågor säsong för säsong tills vi fått en flockimmunitet på naturlig väg.

En dålig väg, enligt henne.

– Konsekvenserna skulle bli alldeles för kraftfulla, både för samhället och för individen, för att tillåta en naturlig immunicering på det sättet.

Kvinnan bakom inlägget skriver vidare att sjukvårdspersonalen skrämts upp och “tvingades jobba i rymddräkt” på grund av beslut fattade till följd av vad hon menar är en dålig forskningsrapport. Den har även lett henne till slutsatsen att PCR-testerna är i princip helt missvisande.

PCR är en metod som används för att avgöra om en person har en pågående infektion med covid-19.

Bygger allt på en enskild studie som kvinnan menar?

– Det är helt fel, det är en etablerad metod sedan årtionden tillbaka och den används för att diagnosticera infektioner. Och sjukvårdspersonal bär inte skydd och utrustning i onödan, utan det är för att skydda dem och medpatienter i de fall man kohortvårdar patienter, säger Karin Tegmark Wisell.

Kvinnan är starkt kritisk till covidtesterna och anser att “makten” ändrat på det så kallade CT-värdet i syfte att fejka testresultat.

Lösningen makten nu har är att ändra på PCR-testerna från 35 Ct till 20 Ct – för då SER det ut som smittan minskar och försvinner.

Här kan du läsa mer om CT-värden och PCR-tester.

PCR är i allmänhet en träffsäker och tillförlitlig metod, enligt Karin Tegmark Wisell, men det finns svårigheter och felaktiga resultat kan uppstå så det gäller att vara noggrann vid provtagning och hantering av proverna.

– Det finns inte ett cykeltal som man kör utan alla har olika kalibrering beroende på syfte. Det står i specifikationen och på labb och för de som är vana vid den här typen av analyser så är det vardagsmat att förhålla sig till CT-tal. Så det kan se lite olika ut och jag förstår att det är grogrund för en del konspirationsteorier.

En annan sak som skapar en uppfattning att testerna inte fungerar är faktumet att PCR-testerna kan användas för att avgöra om det finns virus – men inte huruvida någon fortfarande är smittsam eller ej.

– Det visar inte i vilket skede av infektionen man befinner sig i. Så för att avgöra om man har en aktiv smittsam infektion så måste man lägga till den kliniska symtombilden också.

Kvinnan bakom inlägget lyfter även fram alternativa behandlingar som styvmoderligt behandlade av myndigheterna och i det andra inlägget från hälsoprofilen Sanna Ehdin så lyfter hon i sin tur fram “immunstärkande egenvård”. Det är förekommer inte sällan att kritiker mot de nuvarande åtgärderna mot pandemin förordar vitaminer och kosttillskott mot covid-19.

Är det lösningen, Karin Tegmark Wisell?

– Vid alla infektioner är det bra att ha en robust hälsa, men det verkar tyvärr som att de som blir svårt sjuka har en överreaktion i immunförsvaret. Det finns mer och mer vetenskap som pekar på att det inte är den initiala infektionen som orsakar de värsta effekterna utan det är att immunförsvaret reagerar så kraftfullt, särskilt i andra infektionsveckan.

Det gäller särskilt vid långtidscovid där mycket talar för att det är en överreaktion i immunförsvaret, enligt Tegmark Wisell.

– Och det tror jag inte påverkas av om man äter kosttillskott med vitaminer till exempel, utan det är nog snarare genetiska skillnader som avgör.

Det har blivit en hel del diskussioner i kommentarsfälten till inläggets delningar. “Det räcker med restriktioner nu! Ett jävla byfåneri att förstöra för så många företagare som kämpar och har byggt upp något som skall raseras på ren lögn”, skriver en person.

Kommentar på Facebook.

Andra rasar över påståendena att pandemin inte skulle vara på riktigt och kritiserar de som sprider inlägget för att vara okänsliga gentemot drabbade och kämpande sjukvårdspersonal.

I Sanna Ehdins fall så kan det vara svårt för kritiska röster att höras eftersom hon kräver av de som kommenterar att de ska hålla sig till ämnet för inlägget, vilket anges som “uppblåst skrämsel för dödstal och överdödlighet när det inte stämmer”.

“Alla andra kommentarer raderas”, skriver hon.

Har du tips om andra saker du vill att vi ska granska så hör av dig!


Vill du stödja oss? Vi tror att det finns ett intresse av att främja faktagranskande journalistik i samhället. Så här gör du:

Företag eller organisationer kan till exempel köpa ett sponsorspaket eller adoptera föreläsningar på vår gratislista.

Som privatperson kan du swisha en donation till vårt företagsnummer 123 144 84 30 eller tipsa din chef om att det går att sponsra Källkritikbyrån.

Vill du ha mer information om detta, hör av dig till kontakt@kallkritikbyran.se.