Nyheter

Källkritikbyrån gör UR-program för högstadiet

1 April 2020  |  |

Programmet “Källkoll Corona” har haft sin premiär i dag och kommer att fortsätta sändas april ut. Målgruppen är 7-9-klassare.

I studion på Utbildningsradion. Foto: UR

“Vi undrar om ni är intresserade av ett förutsättningslöst samtal med oss om möjliga samarbeten (som kan startas upp snabbt) kring källkritik/källtillit i dessa infodemitider?”

Så skrev UR i ett mejl till oss på Källkritikbyrån den 20 mars. Ett möte senare hade formerna benats ut, och innan sista veckan i mars var över var det klart: vi skulle jobba ihop hela månaden.

I dag är det den första april, och första avsnittet av programmet Källkoll corona har precis kommit ut. Snabbt gick det, annat kan man inte påstå.

Vi på Källkritikbyrån är glada och stolta över att UR vände sig till oss när de sökte stabila och flexibla partners som på kort varsel kunde sätta igång ett källkritiksprojekt riktat till en ung målgrupp.

Vi ser fram emot en hektisk men mycket spännande månad, där vi ska gå jämsides med våra tittare i våra försök att tillsammans förstå vår kaotiska samtid. Detta kan eventuellt leda till aktiviteten på kallkritikbyran.se kan bli något förminskad, men i gengäld hoppas vi att serien vi tar fram med UR ska göra stor nytta.