Granskning, Guider

Guide: Så nystar du upp var ett påstående kommer från

28 February 2023  |  |

Påverkar spikeproteiner från vacciner barnafödandet i Sverige? Frågan dök upp i Stockholms regionfullmäktige – och vi passar på att följa ett påståendes väg baklänges till sitt ursprung.

Foto: Pixabay/Skärmdump/SVT

Vad är det som påstås?

Börja med att ta reda på så mycket som möjligt om vad som faktiskt har sagts.

I början av februari ställde SD-politikern Martin Siltanen von Bell en fråga under fullmäktigesammanträdet i Stockholms region. Det här uppmärksammades bland annat på Twitter av MP-politikern Marcus Friberg:

Frågan – som den stod på pappret – från Martin Siltanen von Bell (SD) var om någon ledande företrädare för de styrande partierna i Region Stockholm bevakat en läkarkonferens som hållits i staden 21–22 januari.

Nej, svarade hälso- och sjukvårdsregionrådet Talla Alkurdi (S) och påpekade att konferensen ifråga inte var organiserad av någon etablerad vetenskaplig organisation, utan av vaccinkritiker.

Martin Siltanen von Bell (SD) kom då in på varför han ställt frågan, nämligen att han tyckte att det som framförts på konferensen var intressant. Ordagrant sade han så här:

… vi som var där och lyssnade så kom det fram en del information där som jag personligen tyckte var väldigt intressant, och där de kunde bevisa att de här vaccinerna som vi tar i dag innehåller så kallade spikproteiner och när man tar det här i en muskel som man injicerar i då så vandrar det här alltså vidare runt i kroppen och det var någonting som det inte skulle ha gjort vilket det gjorde hur som helst och då har man nu sett vid obduktioner att de här spikproteinerna ansamlas i testiklar och äggstockar och med det i åtanke så har vi kunnat konstatera att när jag läste på lite grann här nu att de globala antalet födslarna har ju minskat rejält sedan 2021, något som vi kan se här i SCB…

Ur Martin Siltanen von Bells uttalande i regionfullmäktige

Där blev han avbruten eftersom den minut han i det här fallet hade på sig tog slut.

En person pratar sällan i hela, tydligt avgränade meningar. Ibland påbörjar man meningar och övergår i andra, med pauser emellan. Det låter mindre konstigt när man hör det. Så här lät det:

Sätt igång spelaren på Region Stockholms sajt.

Det kan vara bra att tänka på att uttalanden kan ha tillrättalagts för korrekt språk när de skrivs ut i artiklar, så om det handlar om det talade ordet – lyssna också igenom vad som sades!

Talla Alkurdi (S) svarade att hon var tacksam över den politiska uppslutningen bakom vaccinerna, inte tänkte delta i den här sortens arrangemang utan stod för den medicinska vetenskapen och fick applåder.

Ställ frågor

Ibland svarar människor när man frågar vad de menade, så testa att skicka iväg en fråga. Tänk dock på var du ställer frågan. Alla lusläser inte alla kommentarsfält, särskilt inte sina meningsmotståndares, till exempel.

Eftersom Martin Siltanen von Bell (SD) verkade vara på väg att koppla ihop vaccin med det låga barnafödandet men inte hann utveckla sitt resonemang så ställde vi frågan till honom: vad skulle du säga? Vad är din uppfattning om spikeproteiner kopplat till covid-19 och vaccin?

Så här svarade han oss:

Jag har ingen egen uppfattning kring spikproteiner och/eller vaccinerna utan ville bara förmedla information som framgick på läkarkonferensen. I och med att vi på Regionen hanterar hälso- och sjukvårdsfrågor ville jag se om våra styrande partier deltagit och/eller tagit del av den information som gavs. Det blev uppenbart att så inte var fallet.

Mejl från Martin Siltanen von Bell (SD)

Vi frågade då vilka talare på konferensen som kommit med informationen, för att vi ska kunna fortsätta vår färd mot påståendets ursprung.

Jag refererade inte till någon särskilt talare utan ville få en bild över Socialdemokraternas kunskapsläge och frågade därför om de tagit del av de många diskussioner som ständigt förs inom forskningen på det här området.

Mejl från Martin Siltanen von Bell (SD)

Ungefär detsamma svarade Siltanen von Bell när SVT frågade honom också.

Vi får helt enkelt själva ta reda på vad som sades i den här frågan på konferensen.

Sök på nätet

Konferensen hittar man genom att söka på läkarkonferens under den senaste månaden i en sökmotor. Här hittar du Källkritikbyråns guide med tips om hur du kan använda olika inställningar och söktricks för att få så pricksäkra sökresultat som möjligt.

Arrangörerna i den vaccinkritiska gruppen Läkaruppropet kallade sin konferens för Pandemic strategies – lessons and consequences, något som också nämndes i regionfullmäktige, så det namnet kan man också söka på. En bra idé är att använda citationstecken runt “Pandemic strategies – lessons and consequences”.

Vi stannar också upp och tittar närmare på gruppen Läkaruppropet. Det har funnits många läkarupprop genom åren, vilket man märker om man söker på ordet före coronapandemins utbrott. Men just detta upprop har handlat om pandemiåtgärderna.

På Läkaruppropets egen sajt ligger inspelningar från konferensen uppe och vi letar efter nyckelord från det som Martin Siltanen von Bell (SD) tog upp, alltså ord som “obduktioner” och “barnafödande”.

Ett sätt att söka igenom en sajt efter specifika ord är att skriva ett särskilt kommando i webbläsarfönstret, till exempel så här:

Det är viktigt att inte ha mellanslag mellan site: och url-adressen.

I det här fallet fick vi en träff på en föreläsare som heter Arne Burkhardt och man kan hitta hans föreläsning på Läkaruppropets sajt.

Den är 38 minuter lång. Arne Burkhardt visar mikroskopbilder för publiken och berättar vad bilderna ska föreställa. Presentationen beskrivs på Läkaruppropets sida som en “omvärdering av hundra obduktioner och tjugo vävnadsprov” och slutsatsen är att vaccinerna är farliga. “Om jag vore en kvinna i fertil ålder så skulle jag inte planera att skaffa barn med en man som blivit vaccinerad”, säger Burkhardt i filmen och får applåder.

Kommentar på Länstidningen i Östersunds Facebook-sida till en artikel från den 22 februari om att barnafödandet minskar.

Sök bland faktagranskningar

Vi söker lite på Arne Burkhardt. I artiklar om honom presenteras han som pensionerad patolog, men på Läkaruppropets sajt kan man läsa att han sedan 2008 är “verksam från sitt eget laboratorium”. Patologer är specialistutbildade läkare som kan göra obduktioner och undersöka vävnader för att identifiera sjukdomstillstånd.

Har påståenden som Arne Burkhardt gjort faktagranskats någon gång? Vi söker på hans namn och “fact check”. Man kan också gå vägen via Googles verktyg Fact check explorer som är en särskild sökmotor för faktagranskningar.

Jo, man får träffar. Eftersom Arne Burkhardt kommer från Tyskland så kan det vara en idé att gå på det tyska spåret och vi läser den tyska faktagranskaren Correctivs granskningar.

Översätt

För den som inte kan tyska så använd översättningstjänster som till exempel Google translate. (När det gäller mer ovanliga språk kan man testa att välja engelska i stället för svenska för bättre översättningskvalitet.)

Vad får man veta då genom att gå igenom Correctivs tre artiklar där Arne Burkhardt figurerar? Jo, att han får kritik för sina metoder och att patologkollegor i Tyskland inte alls håller med honom om hans slutsatser.

I den första granskningen från 2021 kan man läsa att Burkhardt startat en sammanslutning som kallas för “patologkonferensen” i Tyskland och kommit med olika påståenden om covid-vaccinerna, men andra patologer distansierade sig skarpt från påståendena och betvivlade vetenskapligheten i dem.

Arne Burkhardts föreläsning på Läkaruppropets sajt.

Det här är genomgående i alla tre granskningarna. Företrädare för patologorganisationer, ansvariga på patologiavdelningar på större sjukhus och tyska myndigheter påpekar alla brister i det som Arne Burkhardt visat upp och slutsatserna han dragit. I vissa fall är det som visas på Burkhardts bilder inget ovanligt för avlidna i samma åldersgrupp. “Man kan inte koppla dödsfallen till vaccinationer mot covid-19 ur den här datan”, står det.

Även andra granskningar än Correctivs tar upp kritiken från patologsamhället i stort. Till exempel har Burkhardt hävdat att bilder föreställer tecken på hjärtmuskelinflammation men det tillbakavisas av patologer som intervjuas av BR Faktenfuchs, en bayersk faktagranskare.

I allmänhet så missuppfattas ofta skillnaden mellan spikeprotein som uppstår till följd av en covidinfektion och spikeprotein som kommer med vaccineringen. Detta skrev vi på Källkritikbyrån om för två år sedan:
► Nej, covidvacciner får inte kroppen att producera gift

Swebbtvs rapportering om Martin Siltanen von Bell från 9 februari.

Den andra delen i Martin Siltanen von Bells utläggning i Stockholms regionfullmäktige handlade om barnafödandet i Sverige. Vi söker på det på Läkaruppropets sajt och finner en föreläsning av den svenska barn- och ungdomspsykatrikern Sven Román.

Han tar upp barnafödandet som ett exempel på vad han anser vara försök till vilseledning från svenska myndigheter. Sverige hade det lägsta antalet födda sedan mitten av 00-talet, visade det sig när SCB släppte sina siffror för det första halvåret av 2022, och Román anser att det fick för lite uppmärksamhet. Han hävdade att av alla medier så var det enbart Dagens nyheter som rapporterade om detta, men det stämmer inte. Nyheten togs upp av ett flertal medier både då och nu när helårssiffrorna har kommit.

Använd Wayback machine

Vi går in lite närmare på vad Sven Román menar: han hävdar konkret att 8 juli 2022 var Dagens nyheter ensamma om nyheten. Genom verktyget Wayback machine går vi till Dagens nyheters sajt vid den tiden och hittar där nyheten att barnafödandet i Stockholm drastiskt minskat. Nyheten handlar om Stockholms stads nya befolkningsprognos. Uppgifterna om landet som helhet kom först i mitten av augusti.

En sökning i Wayback machine för Dagens nyheter 8 juli 2022.

Vi tittar på andra nyhetssajter 8 juli 2022 och hittar nyheten om barnafödandet på flera ställen. Så sammanfattningsvis skrevs det om både Stockholms statistik – i flera medier – och om statistiken på nationell nivå när den kom i augusti.

Det händer att människor upplever något som underrapporterat i medier. Ett skäl kan vara att nyhetssidor uppdateras frekvent under en dag och om man då går in vid ett specifikt tillfälle så kan en nyhet som toppat en sajt i timmar ha halkat ner en bit.

Kommentar till Läkaruppropets inlägg på Twitter.

Red ut sambandsförhållanden

Barnafödandet sammankopplas med vaccinernas intåg under pandemin, men inte på det sätt som Sven Román verkar mena i sitt anförande på konferensen i januari.

När många människor uppmanades att hålla sig hemma så medförde det en liten ökning i antalet födda. En del som tänkt skaffa ett andra eller tredje barn passade på. Men när vaccinerna kom så innebar det ett slut på hemmatillvaron och människor började återgå till det normala.

– En del andra personer som var i färd att skaffa barn oroade sig för eventuella vaccineffekter och tog det säkra före det osäkra med att passa på att först vaccinera sig och skjuta upp sitt beslut om att skaffa barn, sade Gunnar Andersson, professor i demografi, till Källkritikbyrån när vi granskade påståenden kring just barnafödandet ifjol:
► Svenskt barnafödande tas upp i vaccindesinformation

Att Sven Román menar att nedgången i stället skulle bero på någon allvarlig brist i vaccinerna är tydligt, något som han strax efter konferensen skriver om på Daily sceptic, en sajt som är känd för att publicera desinformation.

Inlägg på Facebook med artikeln från Daily sceptic.

När Källkritikbyrån hade Gunnar Andersson på tråden ifjol så ställde vi just frågan om varför man inte misstänkte någon medicinsk effekt av själva vaccinerna.

– Att den tolkningen inte kommer högt upp beror på att förändringar i barnafödandet i allmänhet nästan uteslutande beror på mer socialt kopplade beteendeförändringar, och i väldigt liten utsträckning på biologiska eller medicinska faktorer, svarade han då.

Men den främsta anledningen låg i forskningen.

– Det finns inte vetenskapliga studier som visar att mRNA-vaccin skulle orsaka brist på fertilitet, sade Karin Loré, professor i vaccinimmunologi vid Karolinska institutet i Stockholm, till Källkritikbyrån.

Kommentar till Läkaruppropets inlägg på Twitter.

Gå tillbaka till tidigare granskningar

Vi har frågat Läkaruppropets Sven Román om vad han menar är det vetenskapliga stödet för att vaccinerna i sig skulle ha lett till minskad fertilitet. Han hänvisar då till fyra saker: sin egen analys på Daily sceptic, patologen Arne Burkhardt, Pfizers egna farmakokinetiska studie av sitt vaccin och en israelisk studie på spermier.

Pfizer-studien var en del av företagets eget underlag till olika myndigheter och togs upp i faktagranskningar för två år sedan. Målet med en farmakokinetisk studie är att visa var ett läkemedel tar vägen och interagerar i kroppen, i det här fallet de lipidnanopartiklar som ska transportera mRNA-läkemedlet. Trots att extremt höga doser injicerats i gnagare så var nivåerna i hjärnan och andra organ väldigt låga, skrev faktagranskarsajten Health feedback.

– Vaccinet som skulle behöva injiceras i en 12-åring för att återskapa fynden som observerats hos råttor och rapporterats som “skräckinjagande” skulle vara motsvarande 60 000 doser vid ett enda tillfälle, för att återskapa antalet nanopartiklar som användes i den studien, sade forskaren Abraham Al-Ahmad vid Texas Technical University Health Sciences Center.

Många missförstånd kring spikeprotein handlar just om proportioner och att det är skillnad på spikeprotein som genereras av vaccin och av en covidinfektion.

Även den israeliska studien har vantolkats på nätet. Om man söker på nyckelord, som exempelvis “sperm vaccine fact check” så hittar man flera granskningar och läser man dem så ser man att inte ens studiens författare betraktar resultaten som oroväckande. Det har också framförts kritik mot studiens utformning.

AP:s faktagranskning från juni ifjol.

Vandringens slut

Vi går tillbaka till regionfullmäktigemötet i Stockholm för ett par veckor sedan. Så här har vägen alltså sett ut: en politiker har varit och lyssnat på föredragshållare och fått intrycket att vacciner fått fertiliteten att sjunka. Han tar upp frågan i en folkvald församling och det plockas upp på Twitter. Påståendet får snurr i sociala medier. SVT uppmärksammar händelsen.

I botten hittar vi ogrundade påståenden som faktagranskats flera gånger förr.

Sammanfattningsvis

Försök hitta källan. Läs inte någons omskrivning av något, utan vad det faktiskt stod.

Om det är tal, alltså en video eller ett ljudklipp, så lyssna på det. Ta även del av sammanhanget runt omkring. Försök ta reda på vad en person menat, och om det går, fråga: var har du fått det där ifrån?

När du hittat till den ursprungliga källan så använd verktyg för att se hur orginalet såg ut. Ta hjälp av översättningstjänster och tipsguider om hur du undersöker saker på nätet.

Och när det kommer till själva sakfrågan, så läs på bortom det som står på sajten du befinner dig på. Har fler skrivit om samma sak? Finns det några invändningar mot det som sagts? Är de experter som uttalar sig om saken verkligen experter på rätt sak?

Här hittar du fler guider:

► Så söker du på filmer och videoklipp
► Så kommer du igång med att granska bilder
► Sökmotor-tricks för dig som letar svar på nätet
► Så går du snabbast från flödet till källorna

LÄS MER:

► Här är sanningen bakom uttrycken i vaccindebatten
► Fel i Epoch Times artikel om vaccinproduktion
► Svenskt barnafödande tas upp i vaccindesinformation


Har du tips på saker som du vill att vi ska skriva om så hör av dig!