Granskning

Fel i Facebook-inlägg om vulkaner och koldioxid

11 November 2022  |  |

En administratör för en grupp med flera tusen medlemmar på Facebook har i flera år delat felaktiga påståenden om vulkanernas betydelse för koldioxidhalten i luften.

Inlägget på Facebook.

För två år sedan granskade Källkritikbyrån ett sådant inlägg från denna grupp. Påståendet var att vulkanen Pinatubos utbrott 1991 “släppte ut mer koldioxid än vad hela mänskligheten åstadkommit under hela sin historia”.

Det, och liknande påståenden, sprids fortfarande i gruppen två år senare.

I slutet av oktober delades ett inlägg med ett par hundra interaktioner som inleddes så här:

Under de senaste 250 åren har halten koldioxid i luften ökat med endast 1 andel av 10 000. Ett mycket stort vulkanutbrott skulle kunna åstadkomma detta under en dag, säger professor i gruvgeologi och geovetenskap Ian Plimer.

Koldioxid från den isländska vulkanen Eyjafjallajökulls utbrott som varade under fyra dagar motsvarade människans koldioxidutsläpp under fem år.

(Obs! På bilden syns inte koldioxid eftersom den är livets gas, färglös, utan lukt, utan smak).

När vulkanen Pinatubo vaknade på Filippinerna 1991, sprutade den ut mer växthusgaser i atmosfären än vad hela mänskligheten åstadkommit under hela sin historia.

Utdrag ur inlägg på Facebook
Inlägget 28 oktober.

“Kan inte miljötallibanerna åka till dessa vulkaner å limma fast sig där”, skriver en person i kommentarsfältet.

Inlägget är en kopia av ett gammalt inlägg som delades på Facebook-sidan Klimatbalans 2019.

Även Klimatbalans inlägg sprids fortfarande tre år senare med kommentarer som denna:

Delning av inlägget på Facebook 31 oktober.

Men påståendena stämmer inte.

– Mänskligheten släpper ut cirka 50–100 gånger mer koldioxid per år än alla vulkaner tillsammans. Även om det finns osäkerheter i beräkningarna så står det helt klart att mänsklighetens utsläpp av koldioxid är mycket större än vulkanernas, säger Richard Gyllencreutz, maringeolog vid Stockholms universitet, till Källkritikbyrån.

Ian Plimer, som nämns i inlägget, är ursprunget till påståendet att ett enskilt vulkanutbrott skulle leda till mer koldioxid i atmosfären än människans utsläpp. Han är en pensionerad geologiprofessor från Australien som arbetat och suttit i styrelsen för flera gruvbolag. Plimer är känd dels för sin kritik mot kreationister och dels för att han inte tror att människan är skyldig till den globala uppvärmningen, något som det råder enighet om bland en stor majoritet av världens forskare på området.

Richard Gyllencreutz påpekar att Ian Plimer inte presenterat några vetenskapliga källor eller mätdata som stöd för sina påståenden om koldioxid från vulkaner.

– Mänsklighetens utsläpp av koldioxid ligger på ungefär 35 000 miljoner ton per år. Mätningar av gaser vid Eyafjallajökulls utbrott 2010 visar att den släppte ut cirka 150 000 ton koldioxid per dag. Vulkanernas utsläpp av koldioxid globalt, inklusive diffusa utsläpp och alla vulkaner på havsbotten, ligger på ungefär 300–600 miljoner ton per år. Nya mätningar tillkommer för varje år, men denna siffra ökar inte, säger Gyllencreutz.

Samma sak säger Steffi Burchardt, vulkanforskare på Uppsala universitet:

– Vulkanutbrott är en del av planetens naturliga kretslopp och har pågått i miljarder år. Människans påverkan av klimatet är ett faktum som syns bland annat i ökad koldioxidhalt i atmosfären sedan början av den industriella revolutionen. Under den tiden har inte den vulkaniska aktiviteten minskat eller tilltagit, så det är utan tvekan människans bidrag, säger Steffi Burchardt.

Här hittar du Källkritikbyråns tidigare genomgång, med kommentarer från ytterligare forskare på området:

Källkritikbyrån söker personen som gjort inlägget.

Ian Plimer och påståendena om vulkaner har gåtts igenom många gånger genom åren – här är ett urval av granskningar:

Geolog vilseleder med påstående om klimatförändrings-bevis (AAP, den australiska nyhetsbyrån Australian associated press)
Isländsk vulkan ger en varmare värld en chans att avslöja klimatskeptiska myter (Guardian)
“Släpper ett enskilt vulkanutbrott ut lika mycket koldioxid som hela mänskligheten gjort hittills?” (Snopes)
Huckabees tomma ord om vulkaner (Factcheck.org)


Har du själv tips på något du vill att vi ska granska så hör gärna av dig!