Granskning

Fejkat svar från borgmästare till muslimer sprids på nytt

25 August 2023  |  |

En påhittad historia sprids just nu bland svenska Facebook-användare om en borgmästare i Nederländerna som ska ha vägrat ta bort fläsk från stadens skolmatsalar på begäran av muslimska föräldrar.

Foto:Pixabay/Facebook

Historien har spridits sedan 2013 och huvudpersonen har varierat genom åren. Ibland är det en kanadensisk borgmästare, ibland en belgisk.

Ingen av de utpekade borgmästarna har sagt eller gjort det som ryktet säger, och faktagranskare har upprepade gånger gått till botten med påståendena och funnit dem helt grundlösa.

Inget av detta har hejdat svenska Facebook-användare från att sprida samma historia i tio års tid.

I dag låter inlägget, som i det närmaste får betraktas som en vandringssägen, så här:

Muslimska föräldrar “kräver” att griskött dras tillbaka från en skola i en stad i Nederländerna.
Svar från borgmästaren i området:

»Muslimer måste förstå att de måste anpassa sig till Nederländerna, sina seder, sina traditioner, sitt sätt att leva, eftersom det var landet de valde att emigrera till.

De måste förstå att det är de som behöver integreras och lära sig att bo i Nederländerna.
De måste förstå att det är de som ändrar sin livsstil, inte holländarna.
Man måste förstå att holländarna inte är rasistiska eller främlingsfientliga.
Vi tar emot många invandrare, från många länder med olika kulturer och religioner, i motsats till att många islamiska länder accepterar icke-islamiska invandrare
Därför är holländarna motvilliga att ge upp sin identitet och sin kultur.
Äntligen måste de förstå att i Holland, med sina judisk-kristna rötter, julgranar, kyrkor och religiösa partier, måste religionen vara kvar i Nederländerna.

För muslimer som inte håller med holländsk kultur och religion och inte känner sig bekväma i Holland finns 57 vackra muslimska länder runt om i världen, de flesta är underbefolkade och redo att ta emot dem med öppna armar, enligt Sharia.
Om du lämnade ditt land för att komma till Holland och inte till ett muslimskt land så beror det på att du såg livet bättre i Holland än på andra ställen.

Fråga dig själv: varför är det bättre här i Nederländerna än där jag kommer ifrån?
Holländarna. Så är det och inget annat!
Gäller även hela Belgien!
Kopierat och delat.

Inlägg på Facebook 2023
Kommentar från en av de som delat historien på Facebook 2023.

Samma historia spreds även i Sverige 2020, något som Källkritikbyrån rapporterade om. Så här lät historien då, om en kanadensisk borgmästare:

”Muslimska föräldrar krävde att fläsk skulle tas bort från alla skolmatsalar i Montreal och dess förorter. Borgmästaren i Dorval, Montreals förort, vägrade och skickade en lapp till alla föräldrar som förklarade varför.

” Muslimer bör vara medvetna om att de behöver anpassa sina seder, traditioner och livsstilar i Kanada och Quebec.”
” Muslimer måste inse att de måste integreras och lära sig att bo i Quebec. De behöver ändra sin livsstil, inte kanadensarna som välkomnade dem så generöst.
” Liksom andra länder är kanadensare inte redo att ge upp sin identitet och kultur
Äntligen måste de förstå att religionen i Kanada (Quebec), med sina Judeokristen rötter, julgranar, kyrkor och religiösa festivaler, måste förbli en personlig fråga. Dorvals kommun har rätt att vägra någon koncession till islam och sharian.
” För muslimer som inte håller med om AgeCity och som inte känner sig bekväma i Kanada finns det 57 vackra muslimska länder i världen, mestadels befolkade och redo att acceptera dem med öppna armar enligt sharia.
” Om du lämnat ditt land för Kanada och inte för andra muslimska länder, är det för att du trodde att livet i Kanada var bättre än på annat håll Vi tillåter inte att du tar Kanada tillbaka till nivån på dessa 57 länder.
′′ Ställ dig själv denna fråga – en gång :” Varför är den bättre här i Kanada än där du kommer ifrån?
′′ Fläskmatsalen på menyn är en del av svaret.
“Om du kom till Kanada med tanken på att flytta oss med din produktiva distribution och återfå kontrollen över landet, får du packa och gå tillbaka dit du kommer ifrån. Vi har inte plats för dig och din ideologi.
Om du accepterar situationen, stanna. Om inte, gör dig redo att åka.

Inlägget som det såg ut 2020
Inlägget på Facebook från 2020. Flera inlägg med samma historia har delats tusentals gånger.

Ett av inläggen fick då över 5 700 interaktioner på Facebook – ett annat 5 100.

Inlägget delades bland annat i Facebook-gruppen SverigeÄrFullt.

I kommentarsfälten till inläggen jublades det: “Nu jäklar är det ett land som går i spetsen.. Snyggt Canada!!”, skrev en person. En annan skrev: “Så jäkla bra… De sätter ner fötterna rejält”.

Kommentarer till Facebook-inlägget.

Historien bakom historien

Så har borgmästaren i Dorval uttryckt sig såhär?

Nej, redan 2015 lade staden ut en dementi på sin hemsida. De noterade att ett falskt påstående om borgmästaren spreds, både i sociala medier och via mejl. Staden fördömde den falska artikeln och försöket att använda borgmästaren och staden på det här sättet. Vare sig borgmästaren eller någon annan av stadens representanter har sagt något sådant här, skrev man.

Internetanvändare runtom i världen har publicerat denna fejknyhet som om den vore sann, och borgmästaren vill klargöra detta genom att säga att på inget sätt har han eller någon av stadens representanter gjort några sådana kommentarer.

Dorvals hemsida

I meddelandet noterade man även att ryktet verkar ha uppkommit i USA och att en liknande bluff spridits om en borgmästare i Belgien 2013.

Den bluffen handlade om kommunen Ath i Belgien, skriver faktagranskarsidan Snopes som utredde ryktet 2014.

Så här löd den engelska texten som då spreds på nätet:

PORK IN SCHOOL CANTEENS

A REAL MAYOR WHO REFUSES TO REMOVE PORK FROM THE SCHOOL CANTEENS EXPLAINS WHY

Muslim parents demanded the abolition of pork in all the school canteens of Ath in Belgium.

Marc Duvivier the mayor of Ath, has refused, and the town clerk sent a note to all parents to explain why.

“Muslims must understand that they have to adapt to Belgium, its customs, its traditions, its way of life, because that’s where they chose to immigrate.

They must understand that they have to integrate and learn to live in Belgium.

They must understand that it is for them to change their lifestyle, not the Belgians who so generously welcomed them.

They must understand that the Athois are neither racist nor xenophobic, they accepted many immigrants before Muslims (whereas the reverse is not true that Muslims do not accept non-Muslim foreigners on their soil).

That no more than other nations, the Belgians are not willing to give up their identity, their culture.

And if Belgium is a land of welcome, it’s not Marc Duvivier that welcomes foreigners, but the Belgian people as a whole.

Finally, they must understand that in Belgium with its Judeo-Christian roots, Christmas trees, churches and religious festivals, religion must remain in the private domain. The municipality of Ath was right to refuse any concessions to Islam and Sharia.

For Muslims that disagree with secularism and do not feel comfortable in Belgium, there are 57 beautiful Muslim countries in the world, most of them under-populated and ready to receive them with open halal arms in accordance with Shariah.

If you left your country for Belgium, and not for other Muslim countries, it is because you have considered that life is better in Belgium than elsewhere.

Ask yourself the question, just once, “Why is it better here in Belgium than where you come from?”

A canteen with pork is part of the answer.

Inlägg från 2014

Men om vi då tar ursprungshistorien – stämmer den? Nej, det är helt falskt, sade den utpekade borgmästaren i Ath, Marc Duvivier. De hade inte fått in någon sådan förfrågan och han hade aldrig sagt det som påstås.

Kommentarer till de svenska inläggen på Facebook.

Trots allt detta så fortsätter historien att spridas på nätet. 2018 så sade borgmästaren i Dorval till den kanadensiska tidningen La Presse att han fortfarande får gratulerande meddelanden från människor som tror att han verkligen sagt så här.

Lär dig att granska påståenden som du ser i sociala medier:
► Guide: Så går du snabbast från flödet till källorna


Har du tips om saker du vill att vi ska granska så hör av dig!

Källkritikbyrån samarbetar med Facebook som tredjepartsfaktagranskare och därmed kan du ha sett våra artiklar kopplade till spridda länkar eller bilder på Facebook och Instagram. Vill du veta mer om det samarbetet så läs här och här kan du läsa mer om vår journalistik och arbetssätt!