Nyheter

De vinner “Det gyllene förstoringsglaset” 2024

12 March 2024  |  |

Forskarna Linda Ahlerup och Magnus Ranstorp och Arbetets museum tilldelas källkritikspriset “Det gyllene förstoringsglaset”. Hederspris går till Wikipedianen.

Foto: Kristina Alexandersson/Internetstiftelsen

Sedan 2017 har priset “Det gyllene förstoringsglaset” delats ut för enastående insatser för källkritiken på nätet.

Årets vinnare

Foto: Pressbild/Försvarshögskolan

Allmänhetens pris går i år till forskarna Linda Ahlerup och Magnus Ranstorp för sitt arbete med rapporten “LVU-kampanjen”.

Juryns motivering – Linda Ahlerup och Magnus Ranstorp:

I rapporten “LVU-kampanjen: Desinformation, konspirationsteorier och kopplingar mellan det inhemska och det internationella i relation till informationspåverkan från icke-statliga aktörer” visar författarna på ett enastående och minutiöst sätt hur det konkret gick till när en av de största påverkanskampanjerna i modern tid drabbade Sverige. Det gyllene förstoringsglaset 2024 går till rapportens författare Linda Ahlerup och Magnus Ranstorp.

Foto: Pressbild/Peter Holgersson AB

Årets skolpris går till Arbetets museum i Norrköping som bland annat jobbat med turnerande utställningar om källkritik.

Juryns motivering – Arbetets museum:

“Det gyllene förstoringsglaset 2024 tilldelas Arbetets museum för sitt metodiska och nytänkande arbete med källkritik, källtillit och MIK-frågor i flera format för flera olika åldrar. Med sina utmärkta mobila utställningar har Arbetets museum lyckats med att skapa samtal kring källkritik bland barn och de som arbetar med barn, inte bara lokalt utan också på skolor och bibliotek i hela landet.”

Illustration: Giulia Forsythe/Asiyeh Ghayour/CC0 1.0 DEED

Årets hederspris går till Wikipedianen, den person som tillsammans med andra arbetar för att skapa och upprätthålla uppslagsverket Wikipedia.

Juryns motivering – Wikipedianen:

“Det gyllene förstoringsglaset 2024 tilldelas Wikipedianen för sitt engagemang att kollektivt samskapa ett sakligt uppslagsverk där kritiskt granskande, rättningar och ständigt uppdaterande är helt avgörande för att den kunskapstörstige Wikipedia-besökaren ska mötas av pålitlig information. Wikipedianens arbete i den större gemenskapen, där alla diskussioner om innehållet sker helt öppet och transparent, är både källkritik i praktiken, en källkritisk hjälp och en fantastisk insats för alla läsare.”

Läs mer på Internetstiftelsen!

Och här kan du läsa om de tidigare vinnarna:

2023
Alkompis
Jutta Haider och Olof Sundin

2022
Lilla Aktuellt
Thomas Nygren
Hederspris: Ulla Carlsson

2021
Kungliga biblioteket och Digiteket
Monika Staub Halling på Backaskolan i Lund
Hederspris: SeniorNet Sweden

2020
Facebookgruppen Källkritik, fake news och faktagranskning
Projektet Nätsmart Mora
Hederspris: Torsten Thurén

2019
Anette Holmqvist med Kolla Källan
Peter Olausson med Faktoider

2018
Martin Törnros med Ekokammaren och Mikoteket
DN-journalisten Matilda Gustavsson

2017
Conny Andersson med Bluffakuten
Årstaskolan i Stockholm

Bakom priset står:

Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation som verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället. De ansvarar för internets svenska toppdomän .se och sköter drift och administration av toppdomänen .nu. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad satsningar i syfte att möjliggöra att människor kan nyttja internet på bästa sätt, och stimulera kunskapsdelning och innovation med inriktning på internet.

Källkritikbyrån är ett faktagranskarinitiativ med målet att granska det som sprids på den svenska fejkarenan och hjälpa människor att bli självsäkra, trygga och medvetna nätanvändare. Bakom Källkritikbyrån står de tre grundarna av Viralgranskaren på tidningen Metro, ett projekt som bland annat vann Stora journalistpriset och Årets folkbildare.