Nyheter

De vinner “Det gyllene förstoringsglaset” 2023

13 March 2023  |  |

Nyhetskanalen Alkompis, och forskarna Jutta Haider och Olof Sundin tilldelas källkritikspriset “Det gyllene förstoringsglaset”.

Redaktionen på Alkompis. Foto: Internetstiftelsen/Kristina Alexanderson

Juryns motivering: Alkompis
“Få medier vänder sig till arabiskspråkiga svenskar och därför är det värdefullt att den som gör det är noga med fakta, särskilt i kontroversiella frågor. Det är Alkompis. Såväl när de rättar andra mediers felöversättningar som när de tillbakavisar desinformation om kidnappade barn visar Alkompis att de står stadigt på sanningens och sina läsares sida.”

Forskarna Jutta Haider och Olof Sundin. Foto: Internetstiftelsen/Kristina Alexanderson

Juryns motivering: Jutta Haider och Olof Sundin
“I sin bok Paradoxes of Media and Information Literacy: The Crisis of Information visar de hur källkritiken, som en del av medie- och informationskunnighet, hela tiden behöver omförhandlas i ett digitalt informationssamhälle. Genom att lyfta en rad olika dilemman ger de värdefulla insikter för en framåtsyftande digital källkritik och en stärkt digital kompetens.”

Läs mer på Internetstiftelsen!

Och här kan du läsa om de tidigare vinnarna:

2022
Lilla Aktuellt
Thomas Nygren
Hederspris: Ulla Carlsson

2021
Kungliga biblioteket och Digiteket
Monika Staub Halling på Backaskolan i Lund
Hederspris: SeniorNet Sweden

2020
Facebookgruppen Källkritik, fake news och faktagranskning
Projektet Nätsmart Mora
Hederspris: Torsten Thurén

2019
Anette Holmqvist med Kolla Källan
Peter Olausson med Faktoider

2018
Martin Törnros med Ekokammaren och Mikoteket
DN-journalisten Matilda Gustavsson

2017
Conny Andersson med Bluffakuten
Årstaskolan i Stockholm

Bakom priset står:

Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation som verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället. De ansvarar för internets svenska toppdomän .se och sköter drift och administration av toppdomänen .nu. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad satsningar i syfte att möjliggöra att människor kan nyttja internet på bästa sätt, och stimulera kunskapsdelning och innovation med inriktning på internet.

Källkritikbyrån är ett faktagranskarinitiativ med målet att granska det som sprids på den svenska fejkarenan och hjälpa människor att bli självsäkra, trygga och medvetna nätanvändare. Bakom Källkritikbyrån står de tre grundarna av Viralgranskaren på tidningen Metro, ett projekt som bland annat vann Stora journalistpriset och Årets folkbildare.