Articles by Susannah Elers:

Expert: Sveriges suveränitet hotas inte av WHO:s nya pandemiavtal

Vi tittar närmare på påståendena som sprids om det nya pandemiavtalet.

29 May 2023 | 


Vilseledande inlägg om maskrosor som cancerbot sprids på nätet

Expert: Farligt om människor undviker att ta beprövade läkemedel.

24 March 2023 | 


Nej, insekter får inte säljas som mat utan att det står på förpackningen

Rykten om dolda insekter i mat har cirkulerat på sociala medier de senaste veckorna.

9 February 2023 | 


Video vilseleder om sex och pornografi i läroplanen

Skolverket: “Det mesta hon säger om läroplanerna är rena felaktigheter”.

3 February 2023 | 


Nej, rasbiologin började inte i Sverige

“Vi var varken först eller sist att anamma dessa tankar”.

30 November 2022 |