Granskning

Video vilseleder om sex och pornografi i läroplanen

Skolverket: “Det mesta hon säger om läroplanerna är rena felaktigheter”.

3 February 2023 | 

Guider, Nyheter

Här är verktygslistan för dig som vill faktagranska själv

“Den här databasen samlar de flesta tillgängliga verktyg på ett och samma ställe.”

22 November 2022 |